יום חמישי, 29 בינואר 2015

אריה שפר - שלושה מכרזי נדל"ן ביפו

חברת עמידר פרסמה שלושה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו, שניים מהם לראשונה ואחד - מכרז שכבר נכשל פעמיים, ברחוב יפת. אריה שפר מביא פרטים מלאים על מכרזים אלו

1. מכרז עמ/678/2014  למכירת נכס קטן במרתף ברחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
9008/34/1
רח' יפת מס' 70, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של 39.20 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.


הנכס ברחוב יפת 70
הנכס ברחוב יפת 70
מחיר מינימוםהמכרזים הקודמים פורסמו ללא מחיר מינימום.
הפעם הוצג מחיר מינימום של 312,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 3 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת מרתף. ושטחו 39.2 מ"ר.
לנכס מוצמדות מדרגות בשטח של 3 מ"ר.

תוצאות מכרזים קודמים
פעמיים פורסם המכרז, אך לא התקבלו הצעות.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך התאריך 21.1.15 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה  - לחצו כאן


עמ/779/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות וזכויות בניה ברחוב ד"ר ארליך
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023/87/6
רח' ד"ר ארליך מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 16.40 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2570 עפ"י תקנון מוסכם.


הנכס ברחוב ארליך 17
הנכס ברחוב ארליך 17
מחיר מינימום
מחיר מינימום במכרז זה עומד על 1,764,000 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר

על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יח"ד..
הנכס המוצע בקומת גג, מסומן בתשריט כתת חלקה 1 ושטחו 16.40 מ"ר.
לנכס ההצמדות הבאות:
גג אסבסט בשטח של 74.10 מ"ר מסומן באות ו' בתשריט.
גג בטון בשטח של 172.30 מ"ר מסומן באות ז' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 26.60 מ"ר המסומן באות ט' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 18:00 מ"ר המסומן באות ' בתשריט.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבנייה בחלקה.

תאריך הביקור בנכס

הביקור בנכס ייערך בתאריך  21.1.15 בשעה 10:35.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

3. מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 


המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 10,210,000 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר

הנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר, לרבות זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.
חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.
בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים.
בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.

תאריך הביקור בנכס

הביקור בנכס ייערך בתאריך  21.1.15 בשעה 11:10.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה