יום שלישי, 8 בספטמבר 2015

תוצאות שני מכרזי נדל"ן ביפו

הנכס במתחם שוק הפשפשים נמכר הרבה מעל הערכת השמאי. ביפת 133 שוב לא הוגשה אף הצעה


תוצאות המכרז ברחוב בן עזריה 8
חברת עמידר פרסמה בתחילת חודש יולי מכרז חדש למכירת מגרש לבניה ועליו שתי יחידות דיור, אחת מהן שייכת לדייר מוגן, במתחם שוק הפשפשים.

להלן פרטי המכרז:

מכרז חדש עמ/638/2015 למכירת מגרש לבניה ועליו דייר מוגן, במתחם שוק הפשפשים
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7071/58
רח' אלעזר בן עזריה מס' 8, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני בשטח של כ - 464 מ"ר, במקרקעין בנוי מבנה אחד ובו 2 יחידות. יחידה אחת מוחזקת ע"י דייר מוגן ויחידה שנייה פנויה והכל כמפורט בחוברת המכרז. כמו כן נמכרות יתרת זכויות בניה במגרש.

חודש לאחר פרסום המכרז נערך סיור קונים בנכס, אשר זכה להיענות מכובדת מאוד- הגיעו כמה עשרות של מתעניינים, שפגשו בהאנגר עצום המוצע למכירה, המשמש כמעין סדנת נגרות, אך ברובו מהווה מחסן. 
בתוך הנכס עצמו מצאו תחנת טרנספורמציה של חברת החשמל, שלדברי נציג עמידר, לא ידוע האם היא פעילה או שמא לאו.  
התברר גם כי הקונה המאושר יזכה בדייר מוגן של עמידר, המתגורר ביחידה משלו!
מאוחר יותר פורסמה הבהרה לענין הדייר המוגן, לפיה - מתוך התמורה שתשולם על ידי הזוכה יזקפו 2,568,650 ₪ כנגד זכויות הבעלות בשטחים המוחזקים על ידי דייר מוגן ואילו יתרת התמורה על פי ההצעה הזוכה תיזקף כנגד זכויות הבעלות בחלקים שאינם מוחזקים על ידי דייר מוגן.


מחיר המינימום בעסקה זו עמד על 6,464,000 ₪ בתוספת מע"מ. 
זו גם היתה הערכת השמאי מטעם המזמינה.
תמונות מסיור המכרזים בבן עזריה 8, יפו
 תוצאות המכרז
למכרז זה הוגשו 5 הצעות סך הכל, לפי החלוקה הבאה:
הצעה אחת ע"ס 7,555,777 ₪ 
עוד הצעה ע"ס 8,869,013 ₪ 
שתי הצעות סמוכות ע"ס 9,360,360 ₪ ו- 9,556,000 ₪ 
וההצעה הזוכה של חברת  הקונגרס 1 תל אביב בע"מ צנטרוס פיתוח המרכז בע"מ בבעלות נועם כהן ואליעז אברהמר, ע"ס  10,036,000 ₪ בתוספת מע"מ - יותר מ- 50% מעל הערכת השמאי!
מזל טוב!


מכרז ברחוב יפת 133
להלן פרטי המכרז:
מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
מכרז זה יצא בפעם ההשנייה, לאחר שבפעם הראשונה לא הוגשה אף הצעה.
גם בסיור היתה נוכחות דלה בלבד. 

סיור מכרזים ביפת 133, יפו
תוצאות המכרז
כצפוי, גם הפעם לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.עוד נכסים מעניינים ביפו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה