יום רביעי, 25 במאי 2016

בפעם השלישית שהתפרסם המכרז - יש לנו זוכה בדירה ברחוב יפת 88

אריה שפר מדווח כי סוף סוף נמכרה הדירה ברחוב יפת 88, מעל לצמיגי אנטון

דירה למכירה ביפו, ברחוב יפת 88 - במכרז עמידר

חברת עמידר פרסמה מכרז חוזר  לדירה ביפו ברחוב יפת.
להלן פרטי המכרז:


מכרז עמ/601/2016
מכרז חוזר לדירה למכירה ביפו ברחוב יפת, ובה פולשת – עימה יש הסכם פשרה שקיבל תוקף פס"ד לפינוי מרצון.
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
9014/25/10
רח' יפת מס' 88, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס, בשטח של 102.13 מ"ר עפ"י צו בית משותף מתוקן ותקנון מוסכם.
הנכס תפוס שלא כדין.
במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין התחייבה המחזיקה שלא כדין לפנות את הנכס לאחר קבלת הודעה מחברת עמידר כי היחידה נמכרה. חברת עמידר תהיה אחראית לפינוי הדירה אשר תימסר לזוכה כפנויה, והכל בהתאם למפורט בחוברת המכרז.

מחיר מינימום לנכס זה:
1,226,000₪ בתוספת מע"מ.
פרטים על הנכס
מדובר על דירה ביפו בקומה ראשונה בבניין בן 12 יח"ד.
בנכס יש שלוש מרפסות וכן גגונים החורגים מקו החלקה מצד מזרח.
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
הנכס תפוס ע"י פולשת. במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף פס"ד, תפנה הפולשת את הנכס בתוך ארבעה חודשים מההודעה על מכירתו.
במידה והדיירת לא תפנה את המושכר עד לתאריך זה, יהא המכרז בטל ומבוטל.

תשריט הדירה למכירה ביפו ברחוב יפת 88

לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
זו הפעם השלישית שהנכס מוצע למכירה במכרז.
מחיר מינימום לדירה ביפו זו, כאשר יצאה לראשונה באמצע שנת 2011, עמד על 1,163,000 ₪ בתוספת מע"מ. אלא שאז, כאשר התקיים סיור מציעים בנכס, התאספו כמה וכמה מתעניינים מתחת לבניין והמתינו יחד עם אנשי עמידר לדיירת, כדי לקיים את הסיור המתואם בנכס.
אלא שלמרבה הצער, הדיירת "הלכה לקופת חולים" ולא הצליחה לחזור בזמן, מה לעשות.
לפיכך לא התקיים סיור בנכס, ובהמשך - גם לא הוגשה אף הצעה לנכס זה.
חצי שנה לאחר מכן נערך מכרז נוסף, שהסתיים גם הוא ללא תוצאות.


לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

לתיאור הסיור בדירה - לחצו כאן

תוצאות המכרז
הפעם, לשם שינוי, לא היתה תיבת ההצעות ריקה.
עם פתיחתה נמצאה בה הצעה אחת בלבד, קרובה מאד למחיר המינימום, ע"ס 1,280,000 ש"ח בתוספת מע"מ שזה כמעט מיליון וחצי ש"ח, של הגברת חניניא נאדר, שהיא בסבירות גבוהה - הדיירת בדירה או מקורבת אליה.
אם כך הם פני הדברים, אזי הצדק ניצח.
ברכות לזוכה.

גרף תוצאות המכרז ביפת 88

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה