יום חמישי, 18 באוגוסט 2022

נכס למכירה בנווה צדק

נכס למכירה בנווה צדק

מבט מהרחוב

עורכי דין כבאי כוחם של הבעלים מציעים למכירה נכס ברח' מחנה יוסף 5 בת"א
מיקום הנכס על המפה

גוש: 6926
חלקה: 74
תת חלקה: 5

במסגרת המכרז מוצעת למכירה דירת מגורים, פנטהאוז-דופלקס ששטחה כ-200 מ"ר, בקומה השנייה בבניין. לנכס מוצמדות 2 מרפסות וגג ששטחו כ- 124 מ"ר. מנתוני אתר מדלן עולה כי בשנת 2020 נמכרה בכתובת זו דירת 4 חדרים ששטחה 62 מ"ר, עבור 3.2 מליון ש"ח. 
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות:
28.09.22 בשעה 17:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

נכס למכירה בנווה שאנן

נכס למכירה בנווה שאנן

מבט מהרחוב

כונסי נכסים מציעים למכירה נכס ברח' איילת השחר 8 בת"א
מיקום הנכס על המפה

גוש: 6977
חלקה: 71
תת חלקה: 2

במסגרת המכרז מוצעת למכירה דירת 2 חדרים סמוך לרח' הרכבת והתחנה המרכזית. מנתוני אתר מדלן עולה כי מאז 2020 בוצעו בבניין הזה שתי עסקאות עבור דירות 2 חדרים ששטחן 46 מ"ר. בשנת 2020 הנכס נמכר עבור 1.7 מליון ש"ח ובשנת 2021 הנכס נמכר עבור 1.8 מליון ש"ח. 
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות:
11.09.22 בשעה 14:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

עמידר הציעה נכס כ-17.5 מליון ש"ח, וקיבלה הצעה של כ-50 מליון ש"ח

עמידר הציעה נכס כ-17.5 מליון ש"ח, וקיבלה הצעה של כ-50 מליון ש"ח

מבט מהרחוב

חברת עמידר הציעה למכירה נכס ברח' תחכמוני 14 בתל אביב וקיבלה הצעה שגבוהה כמעט פי 3 מההצעה המקורית

גוש: 7422
חלקה: 31,32
מיקום הנכס על המפה

במסגרת המכרז מוצעות זכויות בעלות בשתי יחידות. היחידה הראשונה משתרעת על שטח של כ- 46 מ"ר, לרבות הצמדות של קרקע של כ-15 מ"ר וגג ששטחו כ-47 מ"ר. והיחידה השנייה משתערת כל שטח של כ-28 מ"ר, לה נוספת 12 מ"ר שטח קרקע ועוד גג ששטחו 29 מ"ר. כמו כן, נמכרות יתרת זכויות בנייה. 

לחוברת המכרז - לחצו כאן

מחיר המינימום עמד על כ-17.5 מליון ש"ח ועבור המכרז הוגשו 2 הצעות. ההצעה הנמוכה עמדה על 24,777,000 ש"ח וההצעה הזוכה עמדה על 52,555,888 ש"ח. הצעה זו גבוהה כמעט פי 3 מההצעה המקורית של חברת עמידר וזכתה בה חברה בע"מ. 


נוסח ההזמנה להגשת הצעות


מועדי הסיורים בנכס:
24.05.22 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות:
11.07.22 בשעה 12:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

נכס ביפו נמכר עבור כ-1.7 מליון ש"ח

נכס ביפו נמכר עבור כ-1.7 מליון ש"ח

מבט מהרחוב

רשות מקרקעי ישראל וחברת עמידר הציעו למכירה נכס ברח' החרוב 18 בתל אביב במחיר מינימום שעמד על כ-1.5 מליון ש"ח

מיקום הנכס על המפה

גוש: 9015
חלקה: 4,5
תת חלקה: 2

במסגרת המכרז הוצע למכירה נכס ששטחו 54 מ"ר, לרבות גג מוצמד ששטחו כ-67 מ"ר ועוד הצמדה ששטחה כ-7 מ"ר. בחוברת המכרז נכתב כי חלקה 4 מיועדת לשימור. 
עבור המכרז הוגשה הצעה אחת בלבד בסך 1,794,872 ש"ח והיא גבוהה בכ-219 אלף ש"ח ממחיר המינימום. 


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

נכס בעג'מי נמכר עבור כ-1.1 מליון ש"ח

נכס בעג'מי נמכר עבור כ-1.1 מליון ש"ח

מבט מהרחוב

חברת עמידר ורשות מקרקעי ישראל הציעו למכירה נכס ברח' מנדס פרנס 26 ביפו במחיר מינימום שעמד על 990 אלף ש"ח

מיקום הכנס על המפה

גוש: 8997
חלקה: 30
תת חלקה: 10
במסגרת המכרז, חברת עמידר הציעה למכירה נכס ששטחו 9 מ"ר, עבור סכום מינימום העומד על 990 אלף ש"ח. מחוברת המכרז עולה כי מחיר המינימום נקבע לפי תחשיב מקורב של זכויות בניה בנכס, לפיהן נמכרות במסגרת המכרז כ-120 מ"ר שטח עיקרי, כ-25 מ"ר שטחי שירות וכ-85 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.  מנתוני אתר מדלן עולה כי בבנייו זה נמכרה בשנת 2006 דירת 3 חדרים בשטח של 60 מ"ר עבור כ-349 אלף ש"ח. לאחר מכן, בשנת 2017, נמכרה דירת  2 חדרים ששטחה 31 מ"ר עבור 835 אלף ש"ח. 
עבור מכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד שעמדה על 1,111,118 ש"ח


נוסח ההזמנה להגשת הצעות

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

16.9 מ"ר בשכונת דקר ביפו נמכרו עבור כ-660 אלף ש"ח

16.9 מ"ר בשכונת דקר ביפו נמכרו עבור כ-660 אלף ש"ח

מבט מהרחוב

חברת עמידר הציעה למכירה נכס ברח' אדם מיצקביץ 9 ביפו במחיר מינימום של 436 אלף ש"ח. עבור הנכס הוגשו 9 הצעות שונות
מיקום הנכס על המפה

גוש: 7046
חלקה: 11
תת חלקה: 5

במכרז זה מוצע למכירה נכס ששטחו 16.9 מ"ר במחיר מינימום של 436 אלף ש"ח. 7 הצעות היו מתחת לחצי מליון ש"ח ונעו בין 440 אלף ש"ח ל-488,888 ש"ח. בנוסף הוגשה הצעה אחת בסכום של 551,111 ש"ח וההצעה הזוכה עמדה על 667,000 ש"ח. במכרז זכה אדם פרטי והיא גבוהה בכ-150 ש"ח מממוצע ההצעות. 
תוצאות המכרז

התפלגות ההצעות

נוסח ההזמנה להגשת הצעותעוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

יום חמישי, 11 באוגוסט 2022

נכס למכירה בבת ים

נכס למכירה בבת ים

מבט מהרחוב

עורכי דין כבאי כוחם של הבעלים מציעים למכירה נכס ברח' קלאוזנר 7 בבת ים
מיקום הנכס על המפה

גוש: 7150
חלקה: 336
תת חלקה: 20

במסגרת המכרז מוצעות למכירה זכויות בדירת מגורים בת 2 חדרים בקומה 3 בבניין מגורים. מנתוני אתר מדלן עולה כי בבניין זה נמכרה דירת 2 חדרים ששטחה 44 מ"ר, עבור 1.2 מליון ש"ח. זאת ועוד, המחיר הממוצע למ"ר בשכונה עומד על 23,800 ש"ר והתשואה השנתית, על 2.79%. 
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועדי הסיורים בנכס:
19.08.22 בשעה 12:00-13:30

מועד אחרון להגשת הצעות:
21.08.22 בשעה 12:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

יום חמישי, 4 באוגוסט 2022

דירה עם נוף לים למכירה בבת ים

דירה עם נוף לים למכירה בבת ים

מבט מהרחוב

כונסי נכסים מציעים למכירה נכס ברח' חיים מסיקה 6/6 בבת ים

מיקום הנכס על המפה
גוש: 7146
חלקה: 43
תת חלקה: 11 

במסגרת המכרז מוצעת דירת 2 חדרים בבניין מגורים. מנתוני אתר מדלן עולה כי בשנת 2019 נמכרו בבין שני נכסים במחירים שונים בתכלית. דירה אחת נמכרה עבור כ-9 אלף ש"ח למ"ר והשנייה נמכרה עבור כ-41 אלף ש"ח למ"ר. זאת ועוד, באתר מדלן נכתב כי המחיר הממוצע למ"ר בשכונה עומד על כ-26 אלף ש"ח והתשואה השנתית עומדת על 2.39%.
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות:
23.08.22 בשעה 17:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

למהירי החלטה: דירה למכירה בבת ים

למהירי החלטה: דירה למכירה בבת ים

מבט מהרחוב

עורכי דין כבאי כוחם של הבעלים מציעים למכירה נכס ברח' אילת 4 בבת ים 
מיקום הנכס על המפה

גוש: 7131
חלקה: 158
תת חלקה: 12

במסגרת המכרז מוצעת למכירה דירה 5 בבניין מגורים, בקומה השנייה בכניסה שנייה מעל קומת קרקע. מנתוני אתר מדלן עולי כי בשנת 2021 נמכרה בבניין זה דירת 40 מ"ר, בת שני חדרים בקומה השנייה, עבור 1.43 מליון ש"ח. 

נוסח ההזמנה להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת הצעות:
10.08.22 בשעה 14:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

הזמנה לבניית 5 יח"ד צמוד למתחם התחנה

הזמנה לבניית 5 יח"ד צמוד למתחם התחנה

מבט מהרחוב

רשות מקרקעי ישראל מציעה זכויות חכירה בנכס ברח' ברנט 22 בתל אביב
מיקום הנכס על המפה

גוש: 7112
חלקה: 25

במסגרת המכרז מוצעות זכויות חכירה ל-98 שנים עם אופציה להארכה ב-98 שנים נוספות מחיר המינימום להגשת הצעות עומד על 4,787,055 ש"ח. שטח הנכס במ"ר בארך עומד על 181. חוברת המכרז תפוסם ב-22.8.22.

נוסח ההזמנה להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת הצעות:
19.09.22 בשעה 12:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.