יום שני, 24 באוגוסט 2015

חמישה נכסים שהוצעו במסגרת מכרזי נדל"ן ביפו, נמכרו

חמישה נכסים שפורסמו ביפו, נמכרו. ההיענות היתה גבוהה ביותר.

חמישה מכרזים לנכסי נדל"ן ביפו, פורסמו ע"י חברת עמידר.
כל המכרזים זכו להצעות (עד 26 הצעות במכרז אחד) ונמכרו.

לתיאור הסיור שהיה בחמשת המכרזים - לחצו כאן.


1. מכרז חדש עמ/627/2015 למכירת נכס ברחוב אנדריוס, בלב יפו

גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7046/20/1
רח' אנדרוס מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 67 מ"ר 

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 9 יחידות.
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע ומסומן בתשריט כיחידה 1 בשטח של כ- 67 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן במסגרת המכרז.


תשריט הנכס ברחוב אנדרוס 4, יפו

מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
המבנה ברחוב אנדרוס 4, יפו
מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 144,000 ₪ 
בתוספת מע"מ.
(כ- 170,000 ₪ כולל מע"מ) 

תוצאות המכרז:
למכרז זה הוגשו לא פחות מ- 26 הצעות(!) של מתעניינים נלהבים, לפי החלוקה הבאה:
6 הצעות בטווח המחירים   144,251 - 189,757 ש"ח.

11 הצעות בטווח המחירים 201,111 - 288,000 ש"ח.
5 הצעות בטווח המחירים   310,000 - 368,000 ש"ח.
3 הצעות בטווח המחירים   412,000 -466,101 ש"ח,
וההצעה הזוכה של מר יחזקאל שועה ע"ס 510,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
יש לציין כי הערכת השמאי שבידי חברת עמידר, היתה ע"ס 288,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

2. מכרז חוזר עמ/628/2015 למכירת גג עם ז"ב ברחוב ד"ר ארליך
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023/87/6
רח' ד"ר ארליך מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 16.40 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2570 ובהתאם לאמור בתקנון המוסכם. 

פרטי הממכר:
המבנה ברח' ארליך 17, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יח"ד.
הנכס המוצע בקומת גג, מסומן בתשריט כתת חלקה 1 ושטחו 16.40 מ"ר.
לנכס ההצמדות הבאות:
גג אסבסט בשטח של 74.10 מ"ר מסומן באות ו' בתשריט.
גג בטון בשטח של 172.30 מ"ר מסומן באות ז' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 26.60 מ"ר המסומן באות ט' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 18 מ"ר המסומן באות י' בתשריט.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבנייה בחלקה.

תשריט הגג למכירה ברחוב ארליך 17, יפו


לתיאור הסיור בנכס במכרז הקודם - לחצו כאן.

מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
השכנים על הגג במהלך הביקור הקודם שנערך בנכס מטעם עמידר

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 1,764,000  בתוספת מע"מ.
(כ- 2,081,500 ₪ כולל מע"מ).
מחיר זה לא השתנה מאז המכרז הקודם, שהסתיים ללא הצעות.


תוצאות המכרז:
למכרז זה הוגשו 2 הצעות בלבד (שזה הרבה יותר מהמכרזים הקודמים):
הצעה אחת קרובה למחיר המינימום, ע"ס 1,764,257

וההצעה הזוכה של לי.סב. חברה לבנין בע"מ ע"ס 2,101,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
לחוברת המכרז - לחצו כאן.

****************************************************

3. מכרז חוזר ברביעית  עמ/629/2015 למכירת נכס הרוס ברחוב יפת 70, בלב יפו
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
9008/34/1
רח' יפת מס' 70, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 39.20 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הממכר:
המבנה החזיתי ביפת 70, שמאחוריו הממכר במכרז
מדובר במכרז חוזר, לאחר ששלושה (!) מכרזים קודמים לנכס זה הסתיימו ללא הצעות.יש לציין כי מחיר המינימום במכרזים הקודמים היה גבוה משמעותית.
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 3 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת מרתף. ושטחו 39.2 מ"ר.

לנכס מוצמדות מדרגות בשטח של 3 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן במכרז זה.
שימו לב לנאמר בחוברת המכרז:
ידוע לזוכה/מציע כי צדדים שלישים מחזיקים במפתחות הכניסה לרכוש המשותף המוביל לנכס והם מסרבים למסור מפתחות אלו.

למידע המלא על פרטי המכרז הקודם - לחצו כאן.
לחוברת המכרז הקודם- לחצו כאן.
לתיאור הסיור בנכס במכרז הקודם - לחצו כאן.
תשריט הנכס ברחוב יפת 70, יפו


מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
הנכס המוצע במכרז ברחוב יפת 70 - מבט פנימי
מחיר מינימום:

מחיר המינימום במכרז זה - 195,000  בתוספת מע"מ.
(כ- 230,000 ₪ כולל מע"מ).
מדובר בירידה דרמטית מהמחיר במכרזים הקודמים שעמד על לא פחות מ- 312,000 
₪ בתוספת מע"מ!

תוצאות המכרז:
הפעם הוגשו 3 הצעות למכרז זה.
הצעה אחת ע"ס 215,000 ש"ח.
הצעה נוספת ע"ס 250,000 ש"ח,
וההצעה הזוכה של מר נפתלי גרוס, ע"ס 261,100 ש"ח בתוספת מע"מ.
מאחלים לו הצלחה עם השכנים...


לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

4. מכרז חדש עמ/630/2015 למכירת גג עם זכויות בניה בצפון עג'מי, יפו
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
9013/34/6
רח' התפוח מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 9.00 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של 216.03 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף, תקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2660 ובהתאם לאמור בתקנון המוסכם.

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יחידות.
הנכס המוצע בקומת גג, מעל קומת קרקע וראשונה ומסומן בתשריט כתת חלקה 6 בשטח של 9.00 מ"ר ועם ההצמדות:
גג בשטח של 207.03 המסומן בתשריט באות יד'.
גג בשטח של 9.00 מ"ר המסומן בתשריט באות טו'.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבניה בחלקה.

החלקים ברכוש המשותף המצוינים בצו הבית המשותף ובתקנון אינם משקפים את מצב הזכויות כיום, מכיון שתת חלקה 5 ביצע תוספת בניה בשטח של כ- 10.8 מ"ר על שטח הקרקע המשותפת הדרומית.
בעלי הזכויות בתת חלקה 5 התחייבו לתקן את צו הבית המשותף כך שישקף נאמנה את המצב החדש. מכך יועברו שטחים לתת חלקה 5 בקרקע הדרומית ובגג.תשריט הנכס ברחוב התפוח 14, יפו
מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.


המבנה ברחוב התפוח 14, עג'מי, יפו

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 766,500  בתוספת מע"מ.
(כ- 905,000 ₪ כולל מע"מ).


תוצאות המכרז:
למכרז זה הוגשו 3 הצעות, לפי החלוקה הבאה:
הצעה אחת ע"ס 808,018 ש"ח,
הצעה אחת ע"ס 1,001,500 ש"ח

וההצעה הזוכה כחוט השערה! של אליאס חורי ואשר איתן ע"ס 1,006,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

****************************************************

5. מכרז חדש עמ/631/2015 למכירת נכס ברחוב בן גמליאל, קרוב לשוק הפשפשים
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7072/21/4
רח' שמעון בן גמליאל מס' 8, פינת רח' אליעזר בן יוסי, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 17.61 מ"ר והכל בהתאם לצו הבית המשותף, התקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז. 

פרטי הממכר:
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 27 יחידות.
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע ומסומן כתת חלקה 4 בתשריט.
לא נמכרות זכויות בניה כלשהן. 

תשריט הנכס בבן גמליאל 8 יפו

מנויי הניוזלטר יקבלו ללא עלות:
* תזכורת לפני סיור המכרזים.
* מידע נוסף על המכרז כשיתפרסם.
* תיאור מהלך הסיור בנכסים.
* תזכורת לקראת סיום המועד האחרון להגשת הצעות.
להרשמה לניוזלטר, ללא עלות - לחצו כאן.
המבנה ברחוב בן גמליאל פ. אליעזר בן יוסי

מחיר מינימום:
מחיר המינימום במכרז זה - 78,500  בתוספת מע"מ.
(כ- 93,000 ₪ כולל מע"מ).


תוצאות המכרז:
למכרז זה הוגשו 6 הצעות, לפי החלוקה הבאה:
3 הצעות בטווח המחירים 79,000-99,000 ש"ח,
2 הצעות ע"ס 112,000 ו- 115,555 ש"ח

וההצעה הזוכה של רונן עובדיה ויצחק מור יוסף ע"ס 167,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

***********************************************


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן 
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום חמישי, 6 באוגוסט 2015

פרסום חוזר למכרז ברחוב שוקן

הבנק הבינלאומי חזר והוציא את המכרז לנכס המסחרי ברחוב שוקן 27

לאחר שכפי הנראה לא נמכר במכרז הקודם, שב הבנק הבינלאומי והוציא את הנכס המסחרי שברחוב שוקן 27 למכירה במכרז.
המבנה ברחוב שוקן 27, דרום תל אביב

הפעם לא רשומים במודעה תנאים להרשמה מוקדמת כתנאי להשתתפות בסיור ובמכרז.
אנו ממתינים לקבלת חומרים נוספים מעורכי הדין.
מועד אחרון להגשת הצעות: 30.8.15
פרסום המכרז ברחוב שוקן 27, תל אביב
עוד נכסים מעניינים ביפו

בנק מזרחי טפחות מוכר חנות בדרך שלמה

בנק מזרחי טפחות מוכר את השטח ששימש לסניף, בדרך שלמה 96, דרום תל אביב

בנק מזרחי פרסם הזמנה להציע הצעות לשתי תתי חלקות בבניין שברחוב דרך שלמה 96, פינת רחוב אליקום.
מודעת המכרז ברחוב דרך שלמה 96
המבנה נמצא בנסיגה מהכביש.
טרם התקבל מידע לגבי גודל השטח הנמכר.

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.8.15
המבנה ברחוב דרך שלמה 96

יום שלישי, 4 באוגוסט 2015

רשמים מסיור בשני מכרזי עמידר 3.8.15

כתבנו נשלח ללוות את המבקרים בסיור המכרזים שחברת עמידר שהתרחש בבוקר חם במיוחד ב-  3.8.15


סיור ברחוב אלעזר בן עזריה 8
על אף משבי הרוח החמימים והמלטפים שפקדו השבוע את יפו, המכרז הראשון באלעזר בן עזריה 8 זכה להיענות מכובדת מאוד- הגיעו כמה עשרות של מתעניינים.
מדובר בהאנגר עצום המוצע למכירה, אשר כיום משמש כמעין סדנת נגרות, אך ברובו מהווה מחסן. 
בתוך הנכס עצמו ממוקמת תחנת טרנספורמציה של חברת החשמל, שלדברי נציג עמידר, לא ידוע האם היא פעילה או שמא לאו.  
כמו כן, הקונה המאושר יזכה בדייר מוגן של עמידר, המתגורר ביחידה משלו! 
כנראה אין כמו לקנות נכס להשקעה שמגיע מוכן עם שוכרים... 
כך או כך, למי שלא מעוניין באותו אחד- הדייר כבר הודיע למבקרים הוא מעוניין לעזוב.
סיור מכרזים בבן עזריה 8, יפו


סיור ברחוב יפת 133
בניגוד למכרז הקודם ברחוב אלעזר בן עזריה,  הרי שאת המעגל של מכרז זה הרכיבו שלושה מבקרים בלבד. 
בין אם מפאת החום הכבד, בין אם מבחינת המחיר הגבוה (לדברי המתעניינים הספורים שהראו נוכחותם) ובין אם מדובר בפעם שניה להצגת מכרז זה, ויש שכבר התרשמו ממנו ומהתנגדות השכנים במקום.
הדייר המוגן, שקיבל את פני נציגי עמידר והמתעניינים במכרז הקודם, דאג גם הפעם לחכות להם בזרועות פתוחות (ללא לימונדה ואף ללא מים קרים, אם תהיתם). 
ניכרה אכזבה קלה בפניו כשראה את כמות המתעניינים שהגיעו, או אז חזר לביתו הממוזג. 
לא נרשמו אירועים חריגים בסיור וכולם מיהרו להתפזר לכיוון המזגן הקרוב.
סיור מכרזים ביפת 133, יפו

עוד נכסים מעניינים ביפו

שני מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מדווח על שני מכרזי נדל"ן חדשים ביפו


שני מכרזים למגרשים לבנייה בגבעת עליה ביפו, פורסמו ע"י רשות מקרקעי ישראל השבוע.1. מכרז חדש תא/160/2015 למכירת מגרש לבניית 6 יח"ד בגבעת עליה

גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/12
רח' בית פלט מס' 22, ת"א-יפו
מוצעות זכויות מכר בנכס במגרש בשטח של 488 מ"ר לבניית 6 יח"ד
המגרש ברחוב בית פלט 22, יפו
פרטי המכרז
על המגרש חלות  תבע"ות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1 .
המגרש הנדון מהווה מגרש עצמאי בגוש 2888 חלקה 22 בשלמות בשטח של 422 מ"ר.
בהתאם להוראות תב"ע תא/ 2660 המגרש מיועד לבניית 6 יח"ד.

להלן המפגעים בשטח המגרש:
*בתחום במגרש קיימים עציי נוי גבוהים.
*פתחים של חלונות לכיוון המגרש מכיוון מערב,צפון ודרום.
*בצלע הצפונית של המגרש קיים צינור ביוב.
*מבית שנמצא בצד מערב בולט לתוך השטח מזגן בקו " 0" ושרידי גגון בטון הרוס בחלקו.
*קירות וגדרות מתחמים את המגרש.

מידע תכנוני:
פתחים בבניינים בחלקות גובלות – קיימים חלונות בבניינים בחלקות גובלות לרבות מבנה בחלקה 2 הנמצאת מדרום (בית פלט 24) הכולל חלונות לכיוון המגרש בחלקו הדרום מערבי ובמבנה בחלקה 13 הנמצאת ממערב למגרש – אשר מגבילים בנייה בקו אפס. מבית שנמצא בצד מערב בולט לתוך השטח מזגן בקו " 0" ושרידי גגון בטון הרוס בחלקו.
בצלע הצפונית של המגרש קיים צינור ביוב.

מחיר מינימום

מחיר המינימום למגרש זה הינו 2,068,500 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום המצוין הינו 35% משומת השמאי בהתחשב בזכות הבעלות.
הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למגרש, יהא מחיר המינימום  35% משומת השמאי כפי שפורסם לעיל.

לא הוגשו לפחות 3 הצעות כשרות למגרש יהא מחיר המינימום 50% משומת השמאי.

המועד האחרון להגשת ההצעות 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 02/11/2015 בשעה 12:00 בצהרים.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
מפת המגרש ברחוב בית פלט 22, יפו


2. מכרז חדש תא/159/2015 לחכירת מגרש לבנייה דו משפחתית בגבעת עליה

עדכון מתאריך 4.11.15: המכרז בוטל!
המציעים יכולים לקבל את הערבות הבנקאית באופן מיידי.


גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
89999/23,62
רח' טולוז מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות חכירה במגרש בשטח של כ -146 מ"ר לבניית 2 יח"ד

המגרש ברחוב טולוז 17, יפו
פרטי המכרז
על המגרש חלות  תבע"ות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1 .

תאור המגרש
* גדר התוחמת את המגרש מדרום נעשתה ע"י עיריית ת"א לפי דברי הדייר והמחזיק בחלקה 24 הרב אליהו מלי.
* קיים גן משחקים על חלקה 23, ריצוף ואבני שפה.
* צלע צפונית של המגרש תחום בגדר מעקה ברזל של גן המשחקים.
* צלע מזרחית חותך את גן המשחקים במרכזו.
* צלע מערבית גובל בריצוף אבן משתלבת שביל הולכי רגל .
לעיניין הגינה המצוייה בתחום המגרש התקבל אישור העירייה לפינוי.

מידע תכנוני
א. חובת הסדר המגרש – המגרש כלול באזור מגורים ג' בתכנית 2660, נדרש הסדר קרקע לאיחוד חלקה 23 עם חלק מחלקה 62 למגרש בנייה אחד.
ב. מתקני משחק – במגרש קיים גן הכולל מתקני משחק, סככה, ריצופים, אבני שפה וספסלים. יש לתאם את פינוי המתקנים מול מחלקת שפ"ע של עיריית תל אביב.
ג. תיאום מול חברת חשמל – נדרש גומחה לתא חלוקה רשת בשטח המגרש, נדרש לסכם מיקום ארונות מונים וכניסת כבלים למגרש בשלב תאום תכנון.
ד. תיאום מול בזק – קיימת תשתית תת קרקעית של בזק בתחום המגרש.
ה. תאומים נוספים – יש לתאם את התכנון מול עיריית ת"א צוות יפו לפני הגשת הבקשה.
ו. הוראות שימור – המגרש כלול באזור בעל ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים, כל זכויות הבנייה המוקנות בחוק מותנות בהתאמה להוראות השימור המפורטות בתכנית 1990
ז. סביבה חופית - יש להתייחס להוראות תמ"א 13 לגבי מגבלות בניה כפוף לחוק שמירת הסביבה החופית.
ח. בניה ירוקה – עמידת היתר בניה בהתאם לדרישות ע"פ ת"י 5821.

נדרש הסדר קרקע לאיחוד חלק מחלקות 23 ו - 62 למגרש בניה אחד. היתר בניה יותנה בהכנת ואישור תוכנית לאיחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62 א' לחוק, או לחלופין, רשאית הוועדההמקומית להתיר איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים אם נוכחה כי החלוקה החדשה
תואמת את אופי האזור ומסייעת למימוש הזכויות, וזאת בתשריט חלוקה עפ"י סעיף 137 לחוק.

קווי בניין עפ"י התוכנית הם:
קדמי- 0 מ'
אחורי 2 מ'
צדדי ימני - 0 מ'
צדדי שמאלי 2 מ'
עפ"י 2660 - אזור מגורים ג' .

הנחה בקרקע למציעים שהינם חיילי מילואים פעילים
תשומת לב המציע שעפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1261 מיום 20.12.2012 , מציע שנכלל בהגדרת חייל מילואים פעיל יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע"י הפחתת התמורה בשיעור של 15%, לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50,000 ₪ כולל מע"מ.
ההנחה תנתן עבור יח"ד אחת בלבד.

מחיר מינימום

מחיר המינימום למגרש זה הינו 767,585 ₪ בתוספת מע"מ.

המועד האחרון להגשת ההצעות 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 02/11/2015 בשעה 12:00

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

מפת המגרש ברחוב טולוז 17, יפו
עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון