יום שישי, 7 בנובמבר 2014

אריה שפר מודיע על מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח על ארבעה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן
חברת עמידר פרסמה ארבעה מכרזי נדל"ן ביפו, שלושה מהם מכרזים שפורסמו ונכשלו ואחד - מכרז בשכונת צהלון, בצמוד לנכס שנמכר לפני כשנתיים וחצי.
להלן פרטים מלאים על מכרזים אלו.1. מכרז עמ/669/2014  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימוםמחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרז הקודם.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן
2. מכרז עמ/670/2014  למכירת נכס עם זכויות בניה בשכונת צהלון
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/75,77,78/1
רח' צהלון הרופא מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-138 מ"ר, וכן צמידויות של גגות אסבסט בשטח כולל של כ - 131 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר ושטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב צהלון הרופא
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עומד על 1,240,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכרטרם פורסמה חוברת המכרז.
עם זאת, שימו לב:
ממש באותה הכתובת, כפי הנראה - צמוד לנכס שבמכרז זה, נמכר במכרז של עמידר נכס אחר, במחצית שנת 2012.
לפרטי המכרז והזכייה במכרז בשנת 2012 - לחצו כאן.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 10:35.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.
3. מכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב הסנה, גבעת עליה
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז הקודם עמד על 574,500 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת עלה המחיר קלילות והוא עומד על 577,100 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 11:15.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן

4. מכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
גם כאן יש עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש הינו 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 11:50.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן


אריה שפר הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.


יום שני, 3 בנובמבר 2014

אריה שפר שואל: מהי זכייה מוצלחת במכרז מקרקעין?

אריה שפר מתלבט לגבי הזוכים במגרש ברחוב יפת 178 ביפו


לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן
לאחר שבשבוע שעבר ראינו שתי הצעות זוכות זהות לחלוטין במכרז לנכס ברחוב אילת, הרי שהפעם אנו נתקלים בתופעה הפוכה, המתרחשת גם היא לעיתים במכרזי נדל"ן – הצעה זוכה בפער גדול מאד מההצעה הבאה אחריה.

באנלוגיה לביטוי: עדיף להיות צעיר בריא ועשיר, מאשר זקן עני וחולה, ניתן לומר כי גם במכרז נדל"ן רצוי להיות הזוכה ובפער קטנטן מההצעה הבאה בתור.
כך הזכייה הופכת לכפולה – גם זוכים הנכס וגם משלמים רק את המינימום ההכרחי כדי להשיג את הניצחון והזכייה בנכס הנחשק.
אין ספק שזהו המצב המיטבי לזכייה.
בדרך כלל מתייחסים לפער של 10-15% מההצעה השנייה כפער סביר.
5% ומטה נחשבים לזכייה על חוט השערה, וגורמים הרבה נחת לזוכים, וכמובן – מפח נפש של ממש לבאים בתור (רק שאין תור – יש זוכה אחד וכל השאר מפסידים)
המגרש ברחוב יפת 178, יפו

אז מה ניתן לומר, אם כך, על זכייתה של
 חברת חינאווי ניקולא 1995 בע"מ במכרז ברחוב יפת 178?
מצד אחד מדובר בחברה יפואית ותיקה של מביני עניין, ויותר מכך – יש להם נכס מכל אחד מצדי המגרש המדובר! אטליז חינאווי מדרום ומשקאות חינאווי מצפון.
מצד שני, החינאווים זכו במגרש בסכום של 3,100,009 ₪ (הקפידו על מספר לא עגול – כל הכבוד!), בעוד שההצעה שניה אחריהם היתה ע"ס 1,705,000 ₪ בלבד.
אנחנו מדברים כאן על תוספת של יותר מ- 80% להצעה השנייה בטיבה, במכרז זה.
מובן מאליו שהכל חוכמה שבדיעבד, ואסור היה לחינאווים שמישהו אחר ירכוש מגרש זה.
אבל בכל זאת, קשה לי לדמיין אותם קופצים משמחה, לאחר שנודעו תוצאות המכרז המלאות.
סה"כ שילמו החינאווים 3,658,000 ₪ למגרש לארבע יח"ד ביפת, המגלמים כ- 914,000 ₪ קרקע ליח"ד. לפי תנאי המכרז, יכולה יחידה אחת להיות מסחרית בקומת הקרקע לחזית.
אין ספק שמדובר במחיר מעט גבוה, אך לאור הנסיבות, הוא די מוצדק – ועדיין מציק בוודאי לזוכים לשפוך יותר ממיליון ₪ לשווא, אני מניח.

השמאות הסמויה (מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום) עמדה על 2,860,000 ₪ בתוספת מע"מ ומחיר המינימום הסמוי היה 1,001,000 ש,ח בתוספת מע"מ.

סה"כ הוגשו 9 הצעות למכרז זה, לפי הפירוט הבא:
שלוש הצעות סביב המיליון: 920,000 ₪, 1,000,000 ₪ ו- 1,051,000 ₪.
שתי הצעות בסך 1,300,000 ₪  ו- 1,376,800 ₪.
שתי הצעות ע"ס 1,459,000 ₪ ו- 1,567,890 ₪ (תיסלם על הרצף).
ההצעה שהגיעה למקום השני – 1,705,000 ₪,
וכמובן ההצעה הזוכה של חברת
חינאווי ניקולא 1995 בע"מ ע"ס 3,100,009 ₪.


ברכות לזוכים!

לפרטי המכרז - לחצו כאןיום ראשון, 2 בנובמבר 2014

אריה שפר מדווח על מכרז להפעלת נכס ביפו העתיקה

אריה שפר מדווח על הזמנה להציע הצעות להפעלת נכס ביפו העתיקה בהליך דו-שלבי

1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלת נכס בכיכר קדומים ביפו העתיקה. מדובר בגלריה הבנויה בסגנון ייחודי טיפוסי למקום, והיא תימסר למפעיל במצבה as is והשימוש בה יהיה בהתאם למותר על-פי כל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים כחוק (להלן - "הגלריה" או "הנכס").
2. תקופת ההפעלה לפי ההסכם תהיה שנה. לחברה הזכות הבלעדית להאריך את התקופה לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על תקופה של 4 שנים, ובסך הכל 5 שנים, והכל כמפורט במסמכי ההליך.
3. ההצעות בהליך יתייחסו לשימוש המוצע בנכס וכן לגובה דמי השימוש החודשיים המוצעים.  השימושים המותרים יהיו בהתאם לייעוד המקום קרי: עסק בתחום התיירות ו/או תרבות ו/או אמנות (כגון: סטודיו לאמן ו/או למעצב/ גלריה לאומנות/ בית קפה), השימוש המוצע יהא טעון אישור של החברה כי מדובר בשימוש מותר, מציעים יהיו רשאים להציע מספר שימושים מותרים וחלופיים לנכס ובלבד שבפועל, ייעשה במקום שימוש אחד.
4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת עסק מסוג השימוש (או השימושים במקרה שבו הציע מספר שימושים חלופיים) שהוא מציע להפעיל בנכס.
5.  ניתן לראות את הנכס ולקבל את מסמכי ההליך בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 בין התאריכים 19.10.14 עד ה- 6.11.14 בתאום מראש בטלפון  6828006 - 03. לא מוטלת על המציעים החובה לראות את הנכס.
6.  את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט במסמכי ההליך על-גבי טופס הצעה מלא וחתום הכולל את הסכם השימוש חתום על-ידי המציע, במשרדי החברה לא יאוחר מיום 9.11.14 בשעה 12:00, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות שתוגשנה לאחר המועד הזה.
7. כמפורט במסמכי ההליך, מדובר בהליך דו שלבי המורכב משקלול רכיב האיכות (60%) ורכיב המחיר (40%).
8. מובהר בזה כי ההליך לבחירת ההצעה הזוכה אינו מכרז, על כל הכרוך בכך. 
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה זו, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות או לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון. 
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך וההסכם, האמור במסמכי ההליך וההסכם יגבר.
11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.
סמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה, טלפון: 03-6828006