יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

רמ"י פרסמה מכרז לחכירת מגרש למגורים בשכונת נגה המבוקשת

אריה שפר מדווח על מכרז של רמ"י ישראל לחכירת מגרש למגורים המיועד ל- 20 יח"ד, בפינת הרחובות פוריה וניצנה בשכונת נגה

************************** עדכון מתאריך 22/09/2016 **************************

רשות מקרקעי ישראל
                                                                                                                       
דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש למגורים
בנייה רוויה (סה"כ כ- 20 יח"ד)
ברח' פוריה פינת ניצנה  בתל אביב יפו


מכרז מספר תא/333/2015


רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 21.11.2016 בשעה 12:00.
המגרש בפינת הרחובות פוריה וניצנה בשכונת נוגה
רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז לחכירת מגרש ביעוד מגורים, בשטח של כ- 506 מ"ר בשכונת נגה, בצפון יפו.

גוש: 7016
חלקה (בחלק): 27.
הוצאות פיתוח (כולל מע"מ): 103,058 ש"ח.
מחיר מינימום: 6,526,065 ש"ח בתוספת מע"מ.

תאריך פרסום חוברת עם פרטים מלאים: 25.1.16.
לאחר פרסום החוברת יעודכנו פרטי המכרז בכתבה זו.

מועד אחרון להגשת הצעות: 
עדכון למועד אחרון להגשת הצעות:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 21.11.2016 בשעה 12:00.
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 27.6.2016 בשעה 12:00.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 28/3/2016 בשעה 12:00 בצהרים.
מכרז פוריה פ. ניצנה
מפת המכרז בפינת הרחובות פוריה וניצנה
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

מכרז של רמ"י לרכישת מגרש לבניית 6 יח"ד בגבעת עליה

אריה שפר מדווח על מכרז של רשות מקרקעי ישראל מכירת מגרש בגבעת עליה

המגרש המוצע למכירה ע"י רשות מקרקעי ישראל ברחוב בית פלט 16-18 בגבעת עליה

עדכון מתאריך 9.2.16:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד לרכישת החוברות נדחה לתאריך 15.02.2016. ותאריך האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 11.04.2016 בשעה 12:00.


רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז חדש, ובו היא מציעה זכויות בעלות במגרש במגרש בשטח של כ- 510 מ"ר לבניית 6 יח"ד, ברחוב בית פלט 16-18 בגבעת עליה ביפו.
הזמנה להציע הצעות בית פלט


הוצאות פיתוח (כולל מע"מ): 33,378 ש"ח.


מחיר מינימום: 2,166,500 ש"ח בתוספת מע"מ.
המגרש מהווה את חלקות 4,57,70 בשלמות בגוש רשום 8999 בשטח של 510 מ"ר.
בהתאם להוראות תב"ע תא/ 2660 המגרש מיועד לבניית 6 יח"ד.


הוראות שימור – המגרש כלול באזור בעל ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים, כל זכויות הבנייה המוקנות בחוק מותנות בהתאמה להוראות השימור המפורטות בתכנית 2660 וכפי שיקבע על ידי מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לעניין. 


רישום:
על פי הוראות התב"ע יחוייב הזוכה בביצוע פרצלציה לאיחוד של חלקות 4,57,70 בשלמות בגוש רשום 8999 למגרש תכנוני אחד.

תאור המגרש:
פרוט ממצאים במגרש בהתאם למפת מדידה וביקור מפקח מיום 27.12.15:
1. קיים שטח משופע.
2. קיימים שלושה עצי פיקוס גדולים על המגרש ועץ נוסף בפינה הצפון מזרחית.
3. בצלע צפונית קיימת גדר בטון המפרידה בין חלקה 3 ל- 4.
4. צלע מערבית ללא גידור וללא סימון בין חלקה 5 ל- 4.
5. צלע מזרחית ללא הפרדה בין חלקה 57 ל- 4. על חלקה 57 בצלע זו קיימת שוחת ביוב ארון בזק וארון חברת חשמל .
6. צלע מזרחית של חלקה 57 מופרדת משביל הולכי רגל בגדר בטון נמוכה.
7. צלע דרומית אבן שפה תוחמת בתוך חלקה 70 קיים מחסום ברזל נמוך בנוסף. עמוד תאורה בקצה הדרום מערבי .
8. קיימות תשתיות ביוב בצלע צפון מערבית בחלקה 4.

9. בתחום במגרש קיימים עצי נוי גבוהים.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות: 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
נדחה לתאריך 11.04.2016 בשעה 12:00.


מפת המכרז בבית פלט 16-18
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

דירה בבת ים למכירה מכונס נכסים

אריה שפר מדווח על מכרז כונס נכסים למכירת דירת 4.5 חדרים תפוסה בבת ים

הבניין ברחוב ארלוזרוב 76 בת ים
כונס הנכסים מציע למכירה דירה בת 3.5 בשטח של 96 מ"ר ועוד חדר על הגג בשטח של כ- 23 מ"ר, וכן גג בשטח של כ- 92 מ"ר, יש חניה ואין מעלית.

בנכס מתגוררים דיירים מוגנים, ילידי שנת 1947 ושנת 1950, ולהם הזכות להתגורר בנכס עד לסוף ימי חייהם.

הערכת השמאי:
הערכת השמאי לשווי הנכס כשהוא פנוי: 1,700,000 ש"ח.

הערכת שמאי לנכס כשהוא תפוס ע"י דייר מוגן: כ- 850,000 ש"ח.

מחיר מינימום להצעות:
המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 700,000 ₪.


ביקור בנכס:
ביקור בנכס נקבע ליום שלישי, 5/1/16, בין השעות 13:00-14:00.
יש לתאם את הביקור מראש.

ורד כהן - משרד עו"ד אבי נימצוביץ
רחוב מנחם בגין 7, 
בית גיבור ספורט, קומה 11, 
רמת-גן
טל': 03-5751291, שלוחה 327
פקס: 03-5755544 

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד הקודם היה 12.11.15 שעה 12:00.
המועד החדש: 12.1.16.
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום שני, 28 בדצמבר 2015

מנהל הדיור הממשלתי שוב פרסם מכרז למציאת מיקום לבית הדין השרעי ביפו

פורסם שנית מכרז בו מבקשת המדינה הצעות למיקום חדש לבית הדין השרעי ביפו


בית הדין השרעי ביפו, שכן במשך שנים רבות בדרום רחוב יפת, במבנה של תחנת הדלק של טלל.
לאח שנמכר המבנה, המדינה פרסמה לפני כחצי שנה מכרז למציאת מבנה שיוכל לשמש את בית הדין השרעי.
כעת פורסם מכרז חוזר, לאותו עניין.

תמצית הדרישות במכרז

מיקום נדרש
צפון: רחוב שלמה.
מזרח: רחוב שלבים.
דרום: גבול יפו-בת ים.
מערב: ים


אפיון דרישות הדיור
השטח הנדרש הוא כ- 325 מ"ר ברוטו.
השטח יותאם לדרישות השוכר.
הדיור יהיה בעל נגישות מלאה לאנשים עם מוגבלויות.
הדיור יהיה עם חניות צמודות ובקרבה לחניה ציבורית לקהל ובעל נגישות טובה לעורקי תחבורה ציבוריים.


מועד אחרון לשאלות הבהרה
13.1.16 בשעה 13:00. 

מועד אחרון לרישום מציעים
19.1.16 בשעה 13:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
26.1.16 בשעה 13:00.

פורסם מכרז חוזר למציאת מיקום חדש לבית הדין השרעי ביפו
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

דואר ישראל מציע נכס להשכרה בדרום תל אביב

דואר ישראל מציעים להשכרה סניף דואר לשעבר בדרך שלמה 115, בדרום תל אביב

הנכס בדרך שלמה 115 בדרום תל אביב

דואר ישראל פרסם מכרז להשכרת כ-108 מ"ר ברוטו, לכל מטרה, בדרך שלמה 115, תל אביב.
סיור מציעים יתקיים בנכס בתאריך 6.1.2016 בשעה 13.00

תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים:
1. המציע הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
2. אם המציע הוא תאגיד - תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ומנהל עסקים בישראל.

תקופת השכירות לא תפחת מהתקופה המצוינת במסמכי המכרז (שנתיים) ולא תעלה על 10 שנים.
הנכסים יושכרו במצבם הנוכחי (AS IS). חובה על המציעים לבדוק את מצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכסים שלעיל.

מועד אחרון להגשת הצעות: 
המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שלישי 19.1.2016 בשעה 12:00

איש קשר:
אפרת אללי, בדוא"ל efrata@postil.com או בפקס: 076-8872593


לפרטי המכרז באתר הדואר - לחצו כאן
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום חמישי, 17 בדצמבר 2015

אריה שפר מדווח על חנות למכירה בשכונת פלורנטין

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח על מכרז מכונס נכסים למכירת חנות בשכונת פלורנטין

המבנה ברחוב השוק 45-47 בשכונת פלורנטין
כונסי הנכסים מציעים למכירה חנות במבנה לקראת סיום בניה, ברחוב השוק 45-57, בשכונת פלורנטין.

המועד האחרון להגשת הצעות: 24.12.15 בשעה 17:00
תשריט כללי של החנות למכירה ברחוב השוק בפלורנטין
תשריט החנות למכירה ברחוב השוק בפלורנטין


מודעת הכונסים למכירת חנות בפלורנטין ברחוב השוק
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

קורס חינם לבעלי דירות בלב יפו - התחדשות עירונית


עיריית תל אביב-יפו מעניקה קורס חינם לתושבי לב יפו בנושא התחדשות עירונית (תמ"א 38)

קורס התחדשות עירונית לבעלי דירות בלב יפו
עוד נכסים מעניינים ביפו

אריה שפר מדווח על נכס בפלורנטין למכירה מכונס נכסים

אריה שפר מרשת YAFO.co.il מדווח על נכס למכירה ברחוב כפר גלעדי, בשכונת פלורנטין

הבנין ברחוב כפר גלעדי 36, שכונת פלורנטין

כונס נכסים פרסם הזמנה להציע הצעות למכירת מחצית הזכויות במושע, בנכס בשכונת פלורנטין, ברחוב כפר גלעדי 36.
הממכר כולל 50% מהזכויות בנכס בשטח 351 מ"ר + 9 מ"ר מרפסות, אשר נמצא על גבי חלקה בשטח 186 מ"ר ברחוב כפר גלעדי 36, שכונת פלורנטין.
במבנה 3 חנויות, בשתיים מהן דייר מוגן, ושתי דירות - אחת בקומה א' והשנייה בגג המבנה.

מצורף דו"ח שמאי מלא בתחתית הכתבה
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.1.16


מודעת הכונס לנכס ברחוב כפר גלעדי 36 בשכונת פלורנטין
עוד נכסים מעניינים ביפו