יום רביעי, 27 במאי 2015

אריה שפר מדווח על תוצאות שלושה מכרזי נדל"ן ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח על תוצאות שלושה מכרזי נדל"ן ביפו

1. מכרז חוזר עמ/609/2015  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימום
מחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרזים הקודמים.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
על החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג העליון.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תוצאות מכרזים קודמים
במכרזים הקודמים לא הוגשה אף הצעה או שהוגשה הצעה אחת בלתי תקינה, שנפסלה ע"י וועדת המכרזים.

תוצאות מכרז נוכחי
למכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד של עדי איפרגן,
ע"ס 2,900,800 ש"ח בתוספת מע"מ, שהם סה"כ כ- 3,423,000 ש"ח.
אנו מאחלים יחסי שכנות טובה עם השכנים מתחת, שלא אהבו את רעיון המכירה מעל לראשם.


לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן
לחוברת המכרז  - לחצו כאן

הסתערות מבקרים בסיור שערכה חברת עמידר ברחוב יפת 122. מכרז חדש עמ/610/2015  למכירת גג עם זכויות בניה ברחוב הלוטוס בעג'מי
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
2ב/36/ 7116
רח' הלוטוס מס' 10,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות חכירה בנכס המהווה גג בשטח של 154.1 מ"ר, וכן צמידות משותפת חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר, שלא בהתאם לצו הבית המשותף ולתקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, מוחכרות זכויות הבנייה בחלקה עפ"י תב"ע 2660, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב לוטוס 10
הנכס ברחוב לוטוס 10
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עמד על 576,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 2 יחידות דיור והממכר.
הנכס המוצע הינו קומת גג בשטח של 154.10 מ"ר אשר לו מוצמדת צמידות משותפת עם תת חלקה 2 א', המהווה חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר.
לגג מוצמדות יתרת זכויות הבניה בנכס\ בהתאם לתקנון המוסכם.

תוצאות מכרז נוכחי
למכרז זה הוגשו חמש הצעות, לפי החלוקה הבאה:
שתי הצעות קרובות מאד ע"ס 650,900 ש"ח ו- 662,000 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 701,500 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 828,000 ש"ח
וההצעה הזוכה של גיא יעקב איגרא ורם דביר ע"ס 874,874 ש"ח בתוספת מע"מ, שהם כ- 1,032 ש"ח.
לאור העובדה שתיאור הבניין כמבנה לשימור בזמן הסיור התברר כטעות, הרי שמדובר בעסקה מצוינת.
ברכות לזוכים.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

נוף לים מהגג ברחוב לוטוס ביפו3. מכרז עמ/611/2015  למכירת מגרש עם זכויות בניה בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
(חלקי חלקות) 6,7 /7428
רח' החיטה מס' 7, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש B בשטח של כ-158 מ"ר. כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 197 מ"ר שטח עיקרי, כ - 49 מ"ר שטחי שירות וכ- 126 מ"ר למרתפים, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב החיטה 7
הנכס ברחוב החיטה 7
מחיר מינימום
מחיר המינימום  עומד על 1,229,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר
הנכס המוצע מהווה מגרש תכנוני על פי תב"ע 2660 בשטח של כ- 158 מ"ר, לרבות זכויות הבניה בהיקף של כ- 197 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של כ- 49 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ- 126 מ"ר.
חלק מהנכס, הנמצא בחלקה 6 (תת חלקה 1) מוחזק לשיטתה של המזמינה ע"י צד שלישי בשכירות חופשית.
הצד השלישי מסרב לפנות חלק זה והוגשה כנגדו תביעה משפטית והתיק ממתין להוכחות (ת.א. 45456-03-13).
הזוכה/מציע מקבל על עצמו את המשך ניהול ההליכים המשפטיים.
חלקים מחלקה 7 בה מצוי הממכר מיועדים להפקעה על פי תכניות מאושרות.


תוצאות מכרז נוכחי
למרות התנגדות מאד ברורה של השכנים למגרש בזמן הסיור, הרי שהוגשו שלוש הצעות למגרש זה.
שתי הצעות סמוכות בהחלט ע"ס 1,300,200 ש"ח ו- 1,316,000 ש"ח,
וההצעה הזוכה של של חברת בנין רענן תמ"א 38 רעננה בע"מ ע"ס 1,474,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
נאחל להם שכנות טובה ובטוחה...

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

השכנים מבלים על המגרש שמוצע למכירה ברחוב החיטה 7 ביפו


עוד נכסים מעניינים ביפו

יום רביעי, 6 במאי 2015

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת עמיגור ביפו

אריה שפר מדווח על מכרז חדש למכירת דירה ברחוב ברוך קרוא ביפו

חברת עמיגור פרסמה מכרז למכירת דירת 2 חדרים בקומה רביעית, בשטח רשום של 56 מ"ר.
מחיר המינימום הינו 740,000 ש"ח.

להבדיל ממכרזי עמידר והמינהל, אין כאן תוספת מע"מ.
מה שכן יש הם 2% דמי טיפול.
המועד האחרון להגשת הצעות: 14.5.15 בשעה 12:00

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת עמיגור למכירת דירה ברחוב ברוך קרוא

רחוב ברוך קרוא נמצא בשכונת יפו ג' המתפתחת, הזוכה לאחרונה גם לקחת חלק בפרויקטים של תמ"א 38.
רחוב ברוך קרוא 9, יפו
אריה שפר הינו הבעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ו- YAFO.co.il


עוד נכסים מעניינים ביפו