יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

אריה שפר מדווח על תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו

אריה שפר מגיש תוצאות מכרזי נדל"ן אחרונים ביפוזוכים במכרז עמ/670/2014  למכירת נכס עם זכויות בניה בשכונת צהלון
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/75,78/1
רח' צהלון הרופא מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-138 מ"ר, וכן צמידויות של גגות אסבסט בשטח כולל של כ - 131 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר ושטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה, והכל כמפורט בחוברת המכרז.


מחיר מינימום 
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 1,240,000 ₪ בתוספת מע"מ.
פרטי  הממכרז הנכס המוצע הינו יחידה צמודת קרקע בשטח של כ- 138 מ"ר (כולל יציע של כ- 9 מ"ר).

לנכס זה הצמידויות הבאות:
1. גג אסבסט בשטח של כ- 51 מ"ר (האות יד' בתשריט).
2. גג אסבסט בשטח של כ- 80 מ"ר (האות לג' בתשריט).
3. זכויות בנייה בהיקף של כ- 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר שטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

זכויות הבניה ניתנות למימוש בחלקה 78 בלבד.
מימוש זכויות הבניה יהיה במשותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה ובתנאי לשיפוץ הבניה הקיימת.
ייתכן והרשות הרלוונטית תתנה את מימוש זכויות הבנייה בחלקה 78 בהריסת החלק של הנכס הבנוי בחלקה 75.
במידה וייהרס החלק הבנוי בחלקה 75, הזכויות הנגזרות ממנו יכולות להיות ממומשות רק בחלקה 75 ובמשותף עם שאר בעלי הזכויות שם.
חלקים מחלקה 75 מיועדים להפקעה.

תוצאות המכרז מכרז זה זכה לעניין רב מאד, ומציעים רבים הגיעו לסיור ביום הביקור בנכס.

בסופו של דבר, הוגשו רק שלוש הצעות, במרווחים די מדויקים ביניהן:

הצעה אחת במחיר המינימום, פחות או יותר ע"ס  1,256,026 ₪
הצעה אמצעית ע"ס 1,506,315 ₪
וההצעה הזוכה של חברת שפר גולדברג בע"מ ע"ס 1,736,001 ₪ בתוספת מע"מ, דהיינו , כ2.05 מיליון ₪.
זכיה יפה לחברה שנרשמה רק בתחילת חודש זה.
ברכות לזוכים!

לחוברת המכרז - לחצו כאן והמתינו בסבלנות.

הצעה אחת למכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.


כעת עלה המחיר קלילות והוא עומד על 577,100 ש"ח בתוספת מע"מ.
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז הקודם עמד על 574,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תוצאות המכרזלמכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד, של קדוש אלירן, שהציע קצת יותר ממחיר המינימום וזכה בכל הקופה.
הצעתו  של אלירן עמדה ע"ס של 611,018 ₪ בתוספת מע"מ, שהם 721,000 ש"ח.
מברוק!!!

דחיית מועד אחרון למכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
גם כאן יש עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש הינו 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).


תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 11:50.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

עדכון תאריך אחרון למכרז זה: יום ג' 13.01.2015, בשעה 13:00.