יום חמישי, 29 במרץ 2018

דירת 47 מ"ר למכירה בבת ים

דירת 47 מ"ר למכירה בבת ים

הבניין בו נמצאת הדירה ברח' הרב קוקיס 24 בבת ים

כונסי נכסים מציעים למכירה דירה ברח' הרב קוקיס 24 בבת ים.

גוש: 7142
חלקה: 164
תת-חלקה: 4
מיקום הנכס בסמוך לטיילת הבת-ימית

הדירה בשטח רשום של 47.38 מ"ר, ונמצאת בקומה השניה בבניין.

נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד הסיור בנכס:
09.04.18 בין השעות 16:00-17:00

מועד אחרון להגשת הצעות:
17.4.2018 בשעה 16:00עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

דירה למכירה בשכונת נווה גולן

דירה למכירה בשכונת נווה גולן

הבניין בו נמצאת הדירה המוצעת למכירה
כונסי נכסים מציעים למכירה דירת מגורים ברחוב קרוא 22 בשכונת נווה גולן ביפו.

מיקום הנכס בשכונת נווה גולן ביפו

גוש: 6999
חלקה: 137/19

הדירה נמצאת בקומה החמישית בבניין, בו קיימת גם מעלית. אלו כל הפרטים הידועים לנו בשלב זה.
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות:
01.05.18 בשעה 12:00 עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

מכרז ענק להקמת 180 יח"ד בכניסה המזרחית ליפו

מכרז להקמת 180 יח"ד בשטח המגרש של קבוצת "מכבי יפו"

עדכון מתאריך 03.02.19: דחייה נוספת במועד האחרון להגשת הצעות
מיקום המגרש בכניסה המזרחית ליפו, היכן שהיה מגרש הקבוצה "מכבי יפו
משרד האוצר, רמ"י, דירה להשכיר ועיירית תל אביב יפו יוצאות במכרז ענק להקמת מתחם מגורים הכולל 180 יח"ד למטרת השכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בת"א.חלקה מס' 1 המוצעת למכירה

גוש: 7057
חלקות: 1,31

החברות לעיל מזמינות להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים, לצורך תכנון הקמה והפעלה של מתחם מגורים, בשטח מוערך של 7,002 מ"ר. 

במתחם המגורים ייבנו 180 יח"ד לפחות שתיועדה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ-20 שנה. 25% מהדירות תיועדה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק. בתום התקופה רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

סה"כ הוצאות פיתוח לתשלום באמצעות רמ"י עומדות על 2,573,572 ₪.

נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד פרסום חוברת המכרז:
10.06.18
11.07.18
09.01.19

מועד אחרון להגשת הצעות:
30.07.18 בשעה 12:00
10.12.18 בשעה 12:00
18.02.19 בשעה 12:00
01.04.19 בשעה 12:00עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

יום רביעי, 21 במרץ 2018

חלקים במושעא בשכונת הרכבת בתל אביב

חלקים במושעא בשכונת הרכבת בתל אביב

החלקה במבט עילי

עורכי דין מציעים למכירה חלקים בלתי מסוימים מחלקה בשכונת הרכבת בת"א, אשר מהווה חלק מתוכנית מאושרת לבניה רחבת היקף במתחם.

מיקום החלקה במפת גוש חלקה
גוש: 6950
חלקה: 25

השטח המוצע למכירה הינו 81.86 מ"ר, אשר מהווה אחוז קטנטן משטח החלקה הכולל העומד על 21,000 מ"ר. אם כן מדובר במכרז מורכב במיוחד, שכן זכויות הבעלות רשומות על שם מאות בעלי שכויות במושעא.

לפי האמור בדו"ח השמאי המצורף, החלקה נמצאת במתחם אשר מהווה חלק מתוכנית שמטר שיקום והסדרת חלקת המושעא, והפיכת המתחם למרכז מעורב לעסקים ומגורים. מכאן שהערכת השמאי היא לפי פוטנציאל הזכויות בתוכנית העתידית.

הערכת השמאי לזכויות המוצעות למכירה עומדת על 860,000 ₪.נוסח ההזמנה להגשת הצעות


מועד אחרון להגשת הצעות:
29.03.18 בשעה 12:00עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

יום חמישי, 15 במרץ 2018

בניין בן 4 קומות למכירה בשכונת פלורנטין

בניין למכירה בפלורנטין

הבניין ברח' בנבנישתי 7 בפלורנטין

עורכי דין מציעים למכירה בניין בן 4 קומות ו-17 יחידות דיור ברח' בנבנישתי 7 בתל-אביב.
מיקום הבניין בשכונת פלורנטין בת"א

גוש: 7084
חלקה: 87

שטח החלקה הרשום הינו 303 מ"ר, כאשר שטח הבניין הוא 947 מ"ר.
נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות:
28.03.18 בשעה 14:00עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.