יום חמישי, 21 בספטמבר 2017

מכרז למכירת מבנה בכרם התימנים בתל אביב

כונסי נכסים מבקשים לקבל הצעות לרכישת נכס בכרם התימנים בתל אביב

מבנה למכירה ברחוב תרמ"ב 5 בכרם התימנים תל אביב
עו"ד בתפקידם ככונסי נכסים, מזמינים בזה הצעה להגשת הצעות לרכישת זכויות בנכס במקרקעין הידועים כחלקה 67 גוש 7499 ברחוב תרמ"ב 5 בתל אביב.

סיור בנכס:
ביקור בממכר יתקיים תוך תיאום מראש.
בנוסף, יתקיים ביקור מרוכז בנכס ביום 15/10/17 בין השעות 10:00-13:00. 


לפרטים נוספים ולקבלת עותק מהסכם המכר וטופס ההצעה יש לפנות לכונסי הנכסים:
עו"ד קובי רון ו/או עו"ד רונן מנשה ממשרד מנשה - רון, עורכי דין. טל': 03-5744051, דוא"ל: office@mr-adv.co.il.
עו"ד יואב גמרסני, טל': 03-6093444, office@yglaw.co.il.
עו"ד עופר חדד ונציגי האפוטרופוס הכללי או מי מטעמם. רח' יפו 216, בנין שערי העיר, ירושלים.

מועד אחרון להגשת הצעות:
30/10/2017 12:00, במשרדי ההנהלה הראשית באפוטרופוס הכללי (לידי עו"ד עופר חדד) בין השעות 8:00-12:00.


*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.

מכרז למכירת דירה בקומה שנייה בצפון בת ים

משרד האפוטרופוס הכללי מציע למכירה דירה בקומה שנייה בצפון בת ים

הבניין ברחוב רמב"ם 15 בת ים


מוצעת למכירה זכות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 7147 חלקה 64 תת חלקה 10 ברח' רמב"ם 15/8, בת ים המהווה דירת מגורים בקומה שנייה באגף צפוני
מפת רמב"ם 15 בת ים

טופס הצעה ונוסח הסכם המכר ניתן יהיה לקבל במשרד האפוטרופוס הכללי.
לקבלת המסמכים ניתן לפנות לגב' בת אל בן ישי בטלפון: 03-6932084. 


סיורים בנכס:
ביקור בנכס יערך בהודעה שתימסר לפונים למשרד שחר הררי, עו״ד ב״כ קרן החילוט, האפוטרופוס הכללי, טלפון: 03-6932084.


מועד אחרון להגשת הצעות:
3/10/2017 בשעה 16:00.

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

מכרז למכירת דירה בקומה שנייה ברמת הנשיא בבת ים

משרד האפוטרופוס הכללי מציע למכירה דירה בקומה שנייה בשכונת רמת הנשיא בבת ים

הרב מימון 18 בת ים


מוצעת למכירה זכות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 7124 חלקה 113 ברח' הרב מימון 18, רמת הנשיא, בת ים המהווה דירת מגורים בקומה שנייה.
מפת הרב מימון 18 בת ים

טופס הצעה ונוסח הסכם המכר ניתן יהיה לקבל במשרד האפוטרופוס הכללי.
לקבלת המסמכים ניתן לפנות לגב' בת אל בן ישי בטלפון: 03-6932084. 


סיורים בנכס:
ביקור בנכס יערך בהודעה שתימסר לפונים למשרד שחר הררי, עו״ד ב״כ קרן החילוט, האפוטרופוס הכללי, טלפון: 03-6932084.


מועד אחרון להגשת הצעות:
3/10/2017 בשעה 16:00.

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

מכרז לכ- 57 מ"ר בבניין לשימור ליד שוק הפשפשים במחיר מינימום של 762,000 ש"ח + מע"מ

מכרז חדש של חברת עמידר לחכירת נכס בשטח של כ- 57 מ"ר ברחוב מגן אברהם 1, דרומית לשוק הפשפשים ביפו

המבנה ברחוב מגן אברהם 1, יפו

חברת עמידר פרסמה מכרז חדש- עמ/637/2017 לחכירה לדורות של נכס דרומית מעט לשוק הפשפשים ביפו.
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
A7076/2/10
מגן אברהם 1, תל אביב יפו
מוצעות זכויות חכירה ל- 999 שנים בחלק מתת חלקה 10 בצו בית משותף, המוגדרת בתשריט כ- A  בשטח של 56.70 מ"ר לרבות צמידות משותפת.

תיאור הנכס
הנכס מצוי במבנה ובו 11 תתי חלקות.
הנכס הינו תת חלקה 10A בשטח של 56.70 מ"ר ובתוספת הצמדה של הו ל המסומן באות ג' בתשריט החכר, במשותף יחד עם שלוש יחידות נוספות.
תת חלקה 10A מחולקת בפועל ל- 4 יחידות עצמאיות, שלא על פי רישום צב"מ נוכחי. אין המוכרת מתחייבת כי ניתן יהיה לבצע חלוקה מסודרת של הנכס ו/או רישום זכויות מסודר של הנכס המוחכר.
כל זמן שלא תוקן צב"מ, שלושת החוכרים ייחשבו לבעלי דירה אחת.
על אף האמור במסמכי הבית המשותף, ת"ח 10 הינה בשטח של 215.24 מ"ר ולא 221.65 מ"ר.
המבנה מיועד לשימור.
לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.
המרפסות במוחכר חורגות מגבול החלקה.


תשריט הנכס ברחוב מגן אברהם 1, יפו

מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עומד על 762,000 ₪ בתוספת מע"מ.

מועד ביקור בנכס: 
יום ד' 27.9.17 בשעה 10:30

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג' 17 באוקטובר 2017 בשעה: 12:00.

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

מכרז לכ- 49 מ"ר בבן גמליאל במחיר מינימום של 679,000 ש"ח + מע"מ

מכרז חדש של חברת עמידר לחכירת נכס בשטח של כ- 49 מ"ר ברחוב בן גמליאל 8 פינת אליעזר בן יוסי, בקרבת שוק הפשפשים ביפו

בן גמליאל 8 פינת בן יוסי 4, יפו

חברת עמידר פרסמה מכרז חדש- עמ/636/2017 לחכירה לדורות של נכס במתחם השוק היווני ביפו.
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
16ב' / 7072/21
שמעון בן גמליאל 8 פינת אליעזר
 בן יוסף 4 תל אביב יפו
מוצעות זכויות חכירה ל- 999 שנים בחלק מתת חלקה 16 בצו בית משותף, המסומנת בתשריט כ- 16ב' בשטח של 48.70 מ"ר, לרבות צמידות משותפת.

תיאור הנכס
הנכס מצוי במבנה ובו 27 יח"ד.
הנכס הינו תת חלקה 16 ב' בשטח של 47.80 מ"ר ובתוספת הצמדה של הול בשטח 23.04 מ"ר המסומן באות ה' בתשריט הבית המשותף, במשותף יחד עם שתי יחידות נוספות.
תת חלקה 16 מחולקת בפועל ל- 3 יחידות עצמאיות, שלא על פי רישום צב"מ נוכחי. אין המוכרת מתחייבת כי ניתן יהיה לבצע חלוקה מסודרת של הנכס ו/או רישום זכויות מסודר של הנכס המוחכר.
כל זמן שלא תוקן צב"מ, שלושת החוכרים ייחשבו לבעלי דירה אחת.
המרפסת הפונה לרחוב אליעזר בן יוסי חורגת מגבול החלקה.תשריט הנכס המוצע לחכירה לדורות

מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עומד על 679,000 ₪ בתוספת מע"מ.

מכרזים קודמים באותו מבנה
1. תת חלקה 19 באותו מבנה משותף הוצאה למכרז ע"י עמידר בחודש אוגוסט 2016.
באותו מכרז הוצעו זכויות בעלות בדירה בשטח של כ- 100 מ"ר מ"ר במחיר מינימום של 
989,000 ₪ בתוספת מע"מ.לתיאור הסיור בנכס - לחצו כאן
למכרז הוגשו 21 הצעות והנכס נמכר במחיר של 2,175,800 ₪ בתוספת מע"מ.

2.  תת חלקה 4 באותו מבנה משותף הוצאה למכרז ע"י עמידר בחודש יוני 2015.
באותו מכרז הוצעו זכויות בעלות בנכס שבעורף המבנה, בשטח של 17.61 מ"ר במחיר מינימום של 78,500 ₪ בתוספת מע"מ.
לתיאור הסיור בנכס - לחצו כאן
למכרז הוגשו 6 הצעות והוא נמכר במחיר של 167,000 ₪ בתוספת מע"מ.

מועד ביקור בנכס: 
יום ד' 27.9.17 בשעה 09:30

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג' 17 באוקטובר 2017 בשעה: 12:00.

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

מכרז חוזר למכירת 3 נכסים בחסידי האומות ביפו

מכרז חוזר ביפו למכירת מספר חלקים בבניין משותף ברחוב חסידי האומות 6 ביפו, בתוספת הצמדות

המבנה ברחוב חסידי האומות 6 ביפו
חברת עמידר פרסמה מכרז חוזר למכירת מספר חלקים במבנה אשר ברחוב חסידי האומות 6, מזרחית לשדרות ירושלים, לא רחוק ממרכז צ'רנר - המתנ"ס המקומי.
המכרז אשר יצא לפני כשנה וחצי המכרז הנ"ל בוטל, לאור טעות שהתגלתה בתשריט הבית המשותף, הנוגעת לשטח הממכר המוצע במכרז.

מפת המבנה ברחוב חסידי האומות 6 ביפו


גוש / חלקה ויחידה
כתובת

פרטי הנכס המוצע
7046/19/3,4,10
רח' חסידי האומות  מס'  6
מוצעות זכויות בעלות ב – 3 נכסים: תת חלקה 3 בשטח של 24.52 מ"ר, תת חלקה 4 בשטח של 42.12 מ"ר ותת חלקה 10 בשטח של 10.69 מ"ר, והכל על פי צו בית משותף ותקנון מוסכם וצמידויות כמפורט בחוברת המכרז.

פרטי הנכס: 
הנכס מצוי בבניין המורכב מ- 3 מבנים ובו 10 יחידות.

לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.

חלקים מהנכס נמצאים מחוץ לגבולות החלקה.

תתי החלקות 3. 4 ן- 10 בשטח כולל של 77.23 נמכרות יחד עם ההצמדות בהתאם לתשריט הבית המשותף:
1. ת"ח 3 היא דירה 
 + מחסן בקומת הקרקע בשטח 24.52 מ"ר.
2. ת"ח 4 היא דירה בקומת הקרקע בשטח 42.14 מ"ר בתוספת קרקע ד' בתשריט בשטח של 1.64 מ"ר.
3. ת"ח 10 היא מחסן בקומת הקרקע בשטח 10.69 מ"ר ולו צמוד גג המסומן י"ד בתשריט בשטח של 14.02 מ"ר.


הגג המסומן בתשריט כגג א' נהרס ולא קיים בשטח ועל הזוכה ובאחריותו לתקן את צו הבית המשותף בהתאם למצב הקיים.


הנכס סגור ומגודר בשל צו סכנה שהיה עליו ובגינו אף הוגש כתב אישום כנגד המזמינה. במסגרת ההליך המשפטי הושג הסדר לפיו חל איסור כניסה למבנה עד לביצוע כל התיקונים שפורטו בצו. על הזוכה יהיה לתאם ביצוע תיקונים והתשלום עליו עם שאר בעלי הזכויות במבנה.

מחיר מינימום: 
המחיר במכרז הראשון היה 601,000 ₪ + מע"מ.
כעת מחיר המינימום עומד על 765,000
 ₪+ מע"מ.

מועד ביקור בנכס: 
יום ד' 27.9.17 בשעה 11:30

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג' 17 באוקטובר 2017 בשעה: 12:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום רביעי, 13 בספטמבר 2017

פנטהאוז בקומה ה-24 למכירה בבת ים

אריה שפר מדווח על מכירת פנטהאוז בבת-ים במסגרת הסדר הנושים של החברה "מאיר המהיר"

הבניין ברח' יצחק שדה 10 בבת ים

עורכי דין מציעים למכירה דירת פנטהאוז בת 6 חדרים ברח' יצחק שדה 10 בבת-ים.

מיקום הנכס בבת ים

הדירה בשטח 306 מ"ר וממוקמת בקומה ה-24 (!) בבניין בן 25 קומות. הדירה כוללת 6 חדרים, מרפסת, מחסן ושני מקומות חניה. 

מסמכי המכרז נמכרים בסכום של 700 ש"ח, ועל כן זה כל המידע שיש ברשותינו.

נוסח ההזמנה להגשת הצעות 

מועד אחרון להגשת הצעות:
15.10.17 בשעה 17:00


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


עוד על אריה שפר:

אריה שפר מקבל תעודת הוקרה בכנסת.
ספור ההצלחה של אריה שפר
וכאן אריה שפר כותב באתר סלונה
ספורי הנדל”ן של אריה שפר במגזין דה מארקר
אריה שפר הוא אחד ממתווכי העל בישראל
אריה שפר כותב בקפה דה מארקר
אריה שפר כותב באתר סלונה
אריה שפר בחברת שפר-צרויה נדל"ן
אריה שפר מול פייסבוק
אריה שפר והמועצה הישראלית לצרכנות
ואיך לימד אריה שפר את ערוץ הספורט פרק בנימוסים והליכות

יום חמישי, 7 בספטמבר 2017

זכויות בנכס למכירה בדרום תל אביב

אריה שפר מדווח על זכויות למכירה בנכס בדרום תל-אביב 

הבניין בו מוצעות הזכויות למכירה

כונסי נכסים מציעים למכירה זכויות בדירת מגורים ברח' העלייה 16 פינת לוינסקי 59 בתל אביב. 


מיקום הנכס בפינת הרח' העלייה ולוינסקי בתל אביב


גוש: 8984
חלקה: 36/10

הדירה בשטח של 103 מ"ר בתוספת מרפסות, ונמצאת בקומה השניה בבניין המוכרז כבניין לשימור. 


נוסח ההזמנה להגשת הצעות

מועד הסיור בנכס:
יום ג' ה-12.09.17 בשעה 11:00. 

מועד אחרון להגשת הצעות:
03.10.17 בשעה 13:00. עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


עוד על אריה שפר:

אריה שפר מקבל תעודת הוקרה בכנסת.
ספור ההצלחה של אריה שפר
וכאן אריה שפר כותב באתר סלונה
ספורי הנדל”ן של אריה שפר במגזין דה מארקר
אריה שפר הוא אחד ממתווכי העל בישראל
אריה שפר כותב בקפה דה מארקר
אריה שפר כותב באתר סלונה
אריה שפר בחברת שפר-צרויה נדל"ן
אריה שפר מול פייסבוק
אריה שפר והמועצה הישראלית לצרכנות
ואיך לימד אריה שפר את ערוץ הספורט פרק בנימוסים והליכות

נכס למכירה בשכונת כרם התימנים

אריה שפר מדווח על נכס למכירה בשכונת כרם התימנים

הנכס ברח' קהילת עד 12 בתל אביב

עורכי דין מציעים למכירה נכס ברח' קהילת עדן 12, בשכונת כרם התימנים שבת"א.

מיקום הנכס בשכונת כרם התימנים בת"א
גוש: 7499
חלקה: 84 

על מנת לקבל פרטים נוספים אודות הנכס, יש לשלם 100 ש"ח למשרד עורכי הדין העוסקים בנכס. 

נוסח ההזמנה להגשת הצעות


מועד אחרון להגשת הצעות:
14.09.17 בשעה 15:00עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


עוד על אריה שפר:

אריה שפר מקבל תעודת הוקרה בכנסת.
ספור ההצלחה של אריה שפר
וכאן אריה שפר כותב באתר סלונה
ספורי הנדל”ן של אריה שפר במגזין דה מארקר
אריה שפר הוא אחד ממתווכי העל בישראל
אריה שפר כותב בקפה דה מארקר
אריה שפר כותב באתר סלונה
אריה שפר בחברת שפר-צרויה נדל"ן
אריה שפר מול פייסבוק
אריה שפר והמועצה הישראלית לצרכנות
ואיך לימד אריה שפר את ערוץ הספורט פרק בנימוסים והליכות