יום חמישי, 21 בספטמבר 2017

מכרז לכ- 57 מ"ר בבניין לשימור ליד שוק הפשפשים במחיר מינימום של 762,000 ש"ח + מע"מ

מכרז חדש של חברת עמידר לחכירת נכס בשטח של כ- 57 מ"ר ברחוב מגן אברהם 1, דרומית לשוק הפשפשים ביפו

המבנה ברחוב מגן אברהם 1, יפו

חברת עמידר פרסמה מכרז חדש- עמ/637/2017 לחכירה לדורות של נכס דרומית מעט לשוק הפשפשים ביפו.
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
A7076/2/10
מגן אברהם 1, תל אביב יפו
מוצעות זכויות חכירה ל- 999 שנים בחלק מתת חלקה 10 בצו בית משותף, המוגדרת בתשריט כ- A  בשטח של 56.70 מ"ר לרבות צמידות משותפת.

תיאור הנכס
הנכס מצוי במבנה ובו 11 תתי חלקות.
הנכס הינו תת חלקה 10A בשטח של 56.70 מ"ר ובתוספת הצמדה של הו ל המסומן באות ג' בתשריט החכר, במשותף יחד עם שלוש יחידות נוספות.
תת חלקה 10A מחולקת בפועל ל- 4 יחידות עצמאיות, שלא על פי רישום צב"מ נוכחי. אין המוכרת מתחייבת כי ניתן יהיה לבצע חלוקה מסודרת של הנכס ו/או רישום זכויות מסודר של הנכס המוחכר.
כל זמן שלא תוקן צב"מ, שלושת החוכרים ייחשבו לבעלי דירה אחת.
על אף האמור במסמכי הבית המשותף, ת"ח 10 הינה בשטח של 215.24 מ"ר ולא 221.65 מ"ר.
המבנה מיועד לשימור.
לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.
המרפסות במוחכר חורגות מגבול החלקה.


תשריט הנכס ברחוב מגן אברהם 1, יפו

מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עומד על 762,000 ₪ בתוספת מע"מ.

מועד ביקור בנכס: 
יום ד' 27.9.17 בשעה 10:30

מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג' 17 באוקטובר 2017 בשעה: 12:00.

*כל המידע המובא בזאת היא לצרכי נוחות המתעניינים בלבד ואינו מהווה מידע מוסמך.
על המתעניינים לבדוק את כל תנאי המכרז המוצע בעצמם ועל אחריותם ולא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא לגבי הפרסום המובא בזאת.


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה