יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

אריה שפר מדווח על תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו

אריה שפר מגיש תוצאות מכרזי נדל"ן אחרונים ביפוזוכים במכרז עמ/670/2014  למכירת נכס עם זכויות בניה בשכונת צהלון
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/75,78/1
רח' צהלון הרופא מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-138 מ"ר, וכן צמידויות של גגות אסבסט בשטח כולל של כ - 131 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר ושטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה, והכל כמפורט בחוברת המכרז.


מחיר מינימום 
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 1,240,000 ₪ בתוספת מע"מ.
פרטי  הממכרז הנכס המוצע הינו יחידה צמודת קרקע בשטח של כ- 138 מ"ר (כולל יציע של כ- 9 מ"ר).

לנכס זה הצמידויות הבאות:
1. גג אסבסט בשטח של כ- 51 מ"ר (האות יד' בתשריט).
2. גג אסבסט בשטח של כ- 80 מ"ר (האות לג' בתשריט).
3. זכויות בנייה בהיקף של כ- 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר שטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

זכויות הבניה ניתנות למימוש בחלקה 78 בלבד.
מימוש זכויות הבניה יהיה במשותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה ובתנאי לשיפוץ הבניה הקיימת.
ייתכן והרשות הרלוונטית תתנה את מימוש זכויות הבנייה בחלקה 78 בהריסת החלק של הנכס הבנוי בחלקה 75.
במידה וייהרס החלק הבנוי בחלקה 75, הזכויות הנגזרות ממנו יכולות להיות ממומשות רק בחלקה 75 ובמשותף עם שאר בעלי הזכויות שם.
חלקים מחלקה 75 מיועדים להפקעה.

תוצאות המכרז מכרז זה זכה לעניין רב מאד, ומציעים רבים הגיעו לסיור ביום הביקור בנכס.

בסופו של דבר, הוגשו רק שלוש הצעות, במרווחים די מדויקים ביניהן:

הצעה אחת במחיר המינימום, פחות או יותר ע"ס  1,256,026 ₪
הצעה אמצעית ע"ס 1,506,315 ₪
וההצעה הזוכה של חברת שפר גולדברג בע"מ ע"ס 1,736,001 ₪ בתוספת מע"מ, דהיינו , כ2.05 מיליון ₪.
זכיה יפה לחברה שנרשמה רק בתחילת חודש זה.
ברכות לזוכים!

לחוברת המכרז - לחצו כאן והמתינו בסבלנות.

הצעה אחת למכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.


כעת עלה המחיר קלילות והוא עומד על 577,100 ש"ח בתוספת מע"מ.
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז הקודם עמד על 574,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תוצאות המכרזלמכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד, של קדוש אלירן, שהציע קצת יותר ממחיר המינימום וזכה בכל הקופה.
הצעתו  של אלירן עמדה ע"ס של 611,018 ₪ בתוספת מע"מ, שהם 721,000 ש"ח.
מברוק!!!

דחיית מועד אחרון למכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
גם כאן יש עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש הינו 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).


תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 11:50.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

עדכון תאריך אחרון למכרז זה: יום ג' 13.01.2015, בשעה 13:00.יום שישי, 7 בנובמבר 2014

אריה שפר מודיע על מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח על ארבעה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן
חברת עמידר פרסמה ארבעה מכרזי נדל"ן ביפו, שלושה מהם מכרזים שפורסמו ונכשלו ואחד - מכרז בשכונת צהלון, בצמוד לנכס שנמכר לפני כשנתיים וחצי.
להלן פרטים מלאים על מכרזים אלו.1. מכרז עמ/669/2014  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימוםמחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרז הקודם.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן
2. מכרז עמ/670/2014  למכירת נכס עם זכויות בניה בשכונת צהלון
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/75,77,78/1
רח' צהלון הרופא מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-138 מ"ר, וכן צמידויות של גגות אסבסט בשטח כולל של כ - 131 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר ושטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב צהלון הרופא
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עומד על 1,240,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכרטרם פורסמה חוברת המכרז.
עם זאת, שימו לב:
ממש באותה הכתובת, כפי הנראה - צמוד לנכס שבמכרז זה, נמכר במכרז של עמידר נכס אחר, במחצית שנת 2012.
לפרטי המכרז והזכייה במכרז בשנת 2012 - לחצו כאן.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 10:35.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.
3. מכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב הסנה, גבעת עליה
מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז הקודם עמד על 574,500 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת עלה המחיר קלילות והוא עומד על 577,100 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודםעל החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 11:15.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן

4. מכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימוםמחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
גם כאן יש עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש הינו 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך ביום ב' 26.11.14 בשעה 11:50.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאןטרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן


אריה שפר הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.


יום שני, 3 בנובמבר 2014

אריה שפר שואל: מהי זכייה מוצלחת במכרז מקרקעין?

אריה שפר מתלבט לגבי הזוכים במגרש ברחוב יפת 178 ביפו


לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן
לאחר שבשבוע שעבר ראינו שתי הצעות זוכות זהות לחלוטין במכרז לנכס ברחוב אילת, הרי שהפעם אנו נתקלים בתופעה הפוכה, המתרחשת גם היא לעיתים במכרזי נדל"ן – הצעה זוכה בפער גדול מאד מההצעה הבאה אחריה.

באנלוגיה לביטוי: עדיף להיות צעיר בריא ועשיר, מאשר זקן עני וחולה, ניתן לומר כי גם במכרז נדל"ן רצוי להיות הזוכה ובפער קטנטן מההצעה הבאה בתור.
כך הזכייה הופכת לכפולה – גם זוכים הנכס וגם משלמים רק את המינימום ההכרחי כדי להשיג את הניצחון והזכייה בנכס הנחשק.
אין ספק שזהו המצב המיטבי לזכייה.
בדרך כלל מתייחסים לפער של 10-15% מההצעה השנייה כפער סביר.
5% ומטה נחשבים לזכייה על חוט השערה, וגורמים הרבה נחת לזוכים, וכמובן – מפח נפש של ממש לבאים בתור (רק שאין תור – יש זוכה אחד וכל השאר מפסידים)
המגרש ברחוב יפת 178, יפו

אז מה ניתן לומר, אם כך, על זכייתה של
 חברת חינאווי ניקולא 1995 בע"מ במכרז ברחוב יפת 178?
מצד אחד מדובר בחברה יפואית ותיקה של מביני עניין, ויותר מכך – יש להם נכס מכל אחד מצדי המגרש המדובר! אטליז חינאווי מדרום ומשקאות חינאווי מצפון.
מצד שני, החינאווים זכו במגרש בסכום של 3,100,009 ₪ (הקפידו על מספר לא עגול – כל הכבוד!), בעוד שההצעה שניה אחריהם היתה ע"ס 1,705,000 ₪ בלבד.
אנחנו מדברים כאן על תוספת של יותר מ- 80% להצעה השנייה בטיבה, במכרז זה.
מובן מאליו שהכל חוכמה שבדיעבד, ואסור היה לחינאווים שמישהו אחר ירכוש מגרש זה.
אבל בכל זאת, קשה לי לדמיין אותם קופצים משמחה, לאחר שנודעו תוצאות המכרז המלאות.
סה"כ שילמו החינאווים 3,658,000 ₪ למגרש לארבע יח"ד ביפת, המגלמים כ- 914,000 ₪ קרקע ליח"ד. לפי תנאי המכרז, יכולה יחידה אחת להיות מסחרית בקומת הקרקע לחזית.
אין ספק שמדובר במחיר מעט גבוה, אך לאור הנסיבות, הוא די מוצדק – ועדיין מציק בוודאי לזוכים לשפוך יותר ממיליון ₪ לשווא, אני מניח.

השמאות הסמויה (מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום) עמדה על 2,860,000 ₪ בתוספת מע"מ ומחיר המינימום הסמוי היה 1,001,000 ש,ח בתוספת מע"מ.

סה"כ הוגשו 9 הצעות למכרז זה, לפי הפירוט הבא:
שלוש הצעות סביב המיליון: 920,000 ₪, 1,000,000 ₪ ו- 1,051,000 ₪.
שתי הצעות בסך 1,300,000 ₪  ו- 1,376,800 ₪.
שתי הצעות ע"ס 1,459,000 ₪ ו- 1,567,890 ₪ (תיסלם על הרצף).
ההצעה שהגיעה למקום השני – 1,705,000 ₪,
וכמובן ההצעה הזוכה של חברת
חינאווי ניקולא 1995 בע"מ ע"ס 3,100,009 ₪.


ברכות לזוכים!

לפרטי המכרז - לחצו כאןיום ראשון, 2 בנובמבר 2014

אריה שפר מדווח על מכרז להפעלת נכס ביפו העתיקה

אריה שפר מדווח על הזמנה להציע הצעות להפעלת נכס ביפו העתיקה בהליך דו-שלבי

1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלת נכס בכיכר קדומים ביפו העתיקה. מדובר בגלריה הבנויה בסגנון ייחודי טיפוסי למקום, והיא תימסר למפעיל במצבה as is והשימוש בה יהיה בהתאם למותר על-פי כל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים כחוק (להלן - "הגלריה" או "הנכס").
2. תקופת ההפעלה לפי ההסכם תהיה שנה. לחברה הזכות הבלעדית להאריך את התקופה לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על תקופה של 4 שנים, ובסך הכל 5 שנים, והכל כמפורט במסמכי ההליך.
3. ההצעות בהליך יתייחסו לשימוש המוצע בנכס וכן לגובה דמי השימוש החודשיים המוצעים.  השימושים המותרים יהיו בהתאם לייעוד המקום קרי: עסק בתחום התיירות ו/או תרבות ו/או אמנות (כגון: סטודיו לאמן ו/או למעצב/ גלריה לאומנות/ בית קפה), השימוש המוצע יהא טעון אישור של החברה כי מדובר בשימוש מותר, מציעים יהיו רשאים להציע מספר שימושים מותרים וחלופיים לנכס ובלבד שבפועל, ייעשה במקום שימוש אחד.
4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת עסק מסוג השימוש (או השימושים במקרה שבו הציע מספר שימושים חלופיים) שהוא מציע להפעיל בנכס.
5.  ניתן לראות את הנכס ולקבל את מסמכי ההליך בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 בין התאריכים 19.10.14 עד ה- 6.11.14 בתאום מראש בטלפון  6828006 - 03. לא מוטלת על המציעים החובה לראות את הנכס.
6.  את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט במסמכי ההליך על-גבי טופס הצעה מלא וחתום הכולל את הסכם השימוש חתום על-ידי המציע, במשרדי החברה לא יאוחר מיום 9.11.14 בשעה 12:00, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות שתוגשנה לאחר המועד הזה.
7. כמפורט במסמכי ההליך, מדובר בהליך דו שלבי המורכב משקלול רכיב האיכות (60%) ורכיב המחיר (40%).
8. מובהר בזה כי ההליך לבחירת ההצעה הזוכה אינו מכרז, על כל הכרוך בכך. 
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה זו, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות או לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון. 
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך וההסכם, האמור במסמכי ההליך וההסכם יגבר.
11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.
סמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה, טלפון: 03-6828006


יום חמישי, 30 באוקטובר 2014

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את תוצאות מכרזי הנדל"ן האחרונים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את תוצאות מכרזי הנדל"ן  האחרונים ביפו


הפתעה נדירה: שתי הצעות זהות במכרז ברחוב אילת
לעיתים נדירות קורה ששתי ההצעות הגבוהות - אלו האמורות להיות ההצעות הזוכות במכרז - הן הצעות זהות לחלוטין, על האגורה
כלל ידוע בין מקצועני מכרזי הנדל"ן הוא - אף פעם אל תתן הצעה עם מספר עגול.

רוצה לתת 800,000 ש"ח?
הצע 801,252 ש"ח.
נראה לך שבמיליון ש"ח אתה לוקח?
רשום 1,002,571ש"ח.

אבל במכרז לנכס ברחוב אילת 16, לא מילאו אחר תורה שבעל פה זו.
והתוצאה?
ארבע הצעות נמצאו בתיבת המכרזים:
הצעה אחת ע"ס 1,515,000 ש"ח.
הצעה גבוהה יותר ע"ס 1,800,000 ש"ח
ושתי הצעות זהות לחלוטין ע"ס 2,250,000 ש"ח כל אחת.

אז מה עושים במקרה כזה?
לא התעצלנו, התקשרנו למינהל מקרקעי ישראל וביקשנו תשובה, והיא אכן הגיעה.
לדבריהם, שני ה"זוכים" יצטרכו להגיש שוב הצעות למכרז.
ההצעה הגבוהה בין השניים - היא שתזכה.

לא ניתן לקבל את שמות מציעי ההצעות הללו, היות וכפי הנראה המינהל אינו מעונין שיידעו אחד את זהות משנהו, וזאת כדי למנוע מצב של תיאומי הצעות ושאר קומבינות.
המכרז סגור למציעים נוספים וייערך רק בין השניים הללו.
נעקוב ונדווח מה היתה התוצאה הסופית מי זכה.

לפרטי המכרז המלאים - לחצו כאן
אפס הצעות למכרזי השכרת הנכסים ביפו ופלורנטין
אף הצעה לא הוגשה לשכירת הנכסים שפרמה חברת עמידר
בניגוד לפעילות ולדרמה במכרז ברחוב אילת 16, הרי שבשני מכרזי השכרת הנכסים לשימוש זמני, אותם פרסמה חברת עמידר, ברחוב דרך שלמה וביפו והמשור בפלורנטין, היו התגובות, איך לומר זאת בעדינות?...
מצטערים - אי אפשר לומר בעדינות - אף אחד לא הגיש הצעה.

כפי הנראה, השילוב של נכסים לא ממש אטרקטיביים, במצב הדורש שיפוץ מסיבי ואפשרות להודעת פינוי בתוך 60 יום בכל שלב,  גרמו לציבור למשוך ידו ממכרז זה.

העיצה שלנו - פיצוי של כמה חודשי שכירות במקרה של פינוי מוקדם במהלך חמש השנים הראשונות.
כי נכס שלא מושכר - מפסיד כל יום כסף, ולכן על בעלי הנכס - המינהל ועמידר במקרה זה - לנקוט בצעדים חכמים וזריזים.

לפרטי המכרזים - לחצו כאן
עוד נכסים מעניינים ביפו   
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן

לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן 

לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאןלרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:


יום שישי, 24 באוקטובר 2014

אריה שפר מעדכן על מכרז להשכרת קיוסק ברחבת עמיעד בשוק הפשפשים

אריה שפר מעדכן על מכרז חדש בשוק הפשפשים ביפו:
חברת אחוזות החוף פרסמה מכרז להפעלת קיוסק ברחבת עמיעד, אשר בשוק הפשפשים.
הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il דירות למכירה ביפו


עד לאחרונה שימש המקום את "ליימך" אשר תפקד כבר קטן וציורי בין רוכלי השוק.
לכתבה בפורטל יפו על בר ליימך - לחצו כאן
כעת מתפרסם מכרז להשכרת המקום.

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

מחיר מינימום:
מחיר המינימום השנתי להשכרת הנכס עומד על 55,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

תקופת ההשכרה:
24 חודש בתוספת שתי תקופות של 12 חודש כל אחת.


תאריך אחרון להגשת הצעות:
12.11.14 בשעה 11:30.
בשעה 12:00 באותו היום תיערך פתיחת תיבת המכרזים, בנוכחות כל המעוניין.

אריה שפר מציג את המכרז כלשונו: 

מכרז 9/2014 לקבלת זכות להפעלת קיוסקמכרז מס` 9/2014 לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד עמיעד, תל אביב-יפו לצורך הפעלת קיוסק במבנה

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה אתכם להציע הצעות לקבלת זכות שימוש במבנה הנמצא ביריד רוכלים "עמיעד", המצוי בכיכר עמיעד בתל אביב-יפו.
2 . המציעים ידרשו להציע את סכום דמי ההפעלה השנתיים אשר ישולמו לחברה, בתמורה לקבלת זכות השימוש במבנה, בהתאם לתנאי החוזה שייחתם בין החברה לבין המציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. מודגש כי סכום דמי ההפעלה השנתיים המינימאלי שנקבע לצורך השתתפות במכרז הינו 55,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין, וכי הצעה הכוללת סכום דמי הפעלה שנתיים הנמוך מהסכום המינימאלי כאמור – תיפסל ולא תידון.
3 . החברה תערוך את המכרז ותתקשר עם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז בהסכם התקשרות לקבלת זכות השימוש במבנה, לצורך הפעלת הקיוסק בו.
4 . במכרז יהיו רשאים להשתתף אך ורק מציעים, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
4.1. המציע רכש את חוברת המכרז. 
4.2. המציע המציא ערבות בנקאית בהתאם להוראות תנאי המכרז.
4.3. המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.
5 . ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה, ברח` גרשון שץ 6 תל-אביב, קומה 4 (להלן - "משרדי החברה"), טל: 03-7610300, החל מיום ג` ה- 21.10.2014, בין השעות 10:00 - 16:00, תמורת סך של 500₪ (חמש מאות שקלים חדשים), כולל מע"מ.
6 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מרוכשי המכרז,בכתב בלבד ולציין כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס` 9/2014 וזאת עד ליום 4 לחודש נובמבר 2014 בשעה 11:00. את השאלות יש להפנות לאחוזות החוף בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקסימיליה מס` 03-76106333.
7 . על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי המכרז (בצרוף כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז), ולהפקידן בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה.
8 . את כל מסמכי המכרז יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז, ולמוסרם במסירה ידנית למשרדי החברה, על פי הפרטים בסעיף 6 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 12.11.2014 בשעה 11:30. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 12.11.2014 בשעה 12:00 בנוכחות כל המעוניין. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תישקלנה.
9 . ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.ahuzot.co.il או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש עם נציג אחוזות החוף בטלפון 03-7610300, אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.
10 . פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים במסמכי המכרז שנרכשו מהחברה בלבד. 


רוני איכר, מנכ"ל

חברת אחוזות החוף בע"מלחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

להסכם השכירות המלא - לחצו כאןיום חמישי, 16 באוקטובר 2014

אריה שפר מדווח: ביום ראשון הקרוב - המועד האחרון לשני מכרזי שכירות ביפו ובפלורנטין

אריה שפר מדווח כי שני מכרזי שכירות חופשית שהוצאו ע"י חברת עמידר ומיועדים לצבור הרחב, יסתיימו ביום ראשון הקרוב.


לדברי אריה שפר מרשת YAFO.co.il שני המכרזים הינם לתקופה של חמש שנים ועוד שלוש שנים אופציה.
שני הנכסים זקוקים לשיפוץ מלא.


1.  מכרז עמ/661/2014 להשכרת 39 מ"ר בצפון רחוב שלמה
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות להשכרת נכס בת"א – יפו בשכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים, עם אופציה לשלוש שנים נוספות:

גוש / חלקה ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7051/47/20
רח' דרך שלמה מס' 33,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות להשכרת נכס בשכירות בלתי מוגנת בשטח של כ- 39 מ"ר.


הנכס להשכרה במשור 5
הנכס להשכרה במשור 5
שכ"ד חודשי מינימום:
שכר הדירה החודשי המינימלי הוא 1,510 ₪ כולל מע"מ (ככל שחל).

המחאה/ערבות בנקאית:
4,550 ₪
על השוכר יהיה להגיש שטר חוב בגובה שנתיים שכירות חתום ע"י שני ערבים.

פרטי הנכס:

הנכס מוצע במצבו הנוכחי, והוא מהווה יחידה  בקומה שנייה בשטח של
כ- 39 מ"ר (מס' 2 בתשריט).
על האזור חלה תב"ע 1367.
כל החלקה נמצאת בתוואי דרך המיועד להריסה.
מצבו הפיזי של הנכס ירוד ועל השוכר יהיה לשפץ את הנכס על חשבונו ובאחריותו וכן לבצע כל תיקון נדרש בתקופת השכירות.
הנכס יושכר לחמש שנים בשכירות בלתי מוגנת, כשאשר שכה"ד יוצמד למדד, וכן אופציה לשלוש שנים נוספות.
במידה ויהיה צורך להרוס את הנכס בהתאם לדרישת עיריית ת"א ועפ"י הוראת התב"ע, ייאלץ השוכר לפנות את הנכס בהודעה של 60 יום מראש.
הבלוג בחסות רשת הנדל"ן היפואית

לחוברת המכרז – לחצו כאן


תאריך ביקור בנכס:
הביקור בנכס ייערך בתאריך 8.9.14 בשעה 10:00.

המועד האחרון להגשת ההצעות:יום א' 19 באוקטובר 2014  שעה : 13:00.
2.  מכרז עמ/662/2014 להשכרת 95 מ"ר  וגלריה בשכונת פלורנטין
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות להשכרת נכס בת"א – יפו בשכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים, עם אופציה לשלוש שנים נוספות:

גוש / חלקה ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע

7051/90/12 רח' המשור מס' 5, ת"א-יפו
מוצעות זכויות להשכרת נכס בשכירות בלתי מוגנת בשטח של כ- 95 מ"ר ויציע


הנכס להשכרה בשלמה 33
הנכס להשכרה בשלמה 33
שכ"ד חודשי מינימום:
שכר הדירה החודשי המינימלי הוא 3,650 ₪ כולל מע"מ (ככל שחל).

המחאה/ערבות בנקאית:
13,000 ₪ 

על השוכר יהיה להגיש שטר חוב בגובה שנתיים שכירות חתום ע"י שני ערבים.

פרטי הנכס:

הנכס מוצע במצבו הנוכחי, והוא מהווה יחידה בקומת קרקע בשטח של כ- 95 מ"ר ויציע, ועוד קרקע בשטח של כ- 4 מ"ר.
על האזור חלות התב"עות 397 ו- 1367.
יעוד החלקה: אזור לתעסוקה, דרך ומבנה צבור. הנכס מצוי על שטח המיועד לדרך.
לפי תכנית אב פלורנטין, האזור מיועד לשצ"פ.
הנכס מוצע למטרת עסק/מלאכה בלבד.
מצבו הפיזי של הנכס ירוד ועל השוכר יהיה לשפץ את הנכס על חשבונו ובאחריותו וכן לבצע כל תיקון נדרש בתקופת השכירות.
הנכס יושכר לחמש שנים בשכירות בלתי מוגנת, כשאשר שכה"ד יוצמד למדד, וכן אופציה לשלוש שנים נוספות.

הנכס להשכרה במשור 5
הנכס להשכרה במשור 5
במידה ויהיה צורך להרוס את הנכס בהתאם לדרישת עיריית ת"א ועפ"י הוראת התב"ע, ייאלץ השוכר לפנות את הנכס בהודעה של 60 יום מראש.

לחוברת המכרז – לחצו כאן


תאריך ביקור בנכס:
הביקור בנכס ייערך בתאריך 8.9.14 בשעה 10:45.

המועד האחרון להגשת ההצעות:יום א' 19 באוקטובר 2014  שעה : 13:00.

רוצים לדעת על דירות למכירה ביפו?
רוצים להתעדכן על כל המכרזים, התוצאות?
להרשמה לניוזלטר החינמי של YAFO.co.il על כל מה שקורה בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:

אריה שפר מדווח: ביום ראשון הקרוב - המועד האחרון לשני מכרזי שכירות ביפו ובפלורנטין

אריה שפר מזכיר כי המועד האחרון להגשת הצעות לנכס השנוי במחלוקת ברחוב אילת הינו בשבוע הבא, בתאריך 20.10.14


כזכור, סיפרנו בניוזלטר של YAFO.co.il את שהתרחש בסיור המכרז שהיה בתחילת חודש יוני. באותו סיור הוצגו שני נכסים מסחריים למכירה - הנכס המדובר וחנות גדולה נוספת, ברחוב אילת 45.
אריה שפר מדווח על מכרז למכירת נכס ברחוב אילת ביפו 
וכך תיארנו אז את הסיור בנכס:
הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il
כצפוי, התייצבו ביום שני השבוע עשרות מתעניינים, לבחון את שני הנכסים שהוצעו למכירה ברחוב אילת.
הנכס העומד למכירה התגלה כחורבת כורכר מרתקת, הצמודה לחדרון תעשיה קטן ופעיל.
בעלי אותו חדרון שמחו לספר למבקרים שמדובר בהליך משפטי מתמשך שלהם ושל חברת עמידר, והמכרז נועד לכאורה – לדברי אותם דיירים – לגרום להם לשפר את הצעתם לרכישת הנכס הנ"ל מעמידר.
כל מתעניין שלישי ניגש אל הדיירים, לקח אותם הצידה והציע להם, בקול נמוך ובכובד ראש, שותפות אד הוק.
כל המציעים נענו בשלילה.
הנכס הנוסף נמכר במועד המקורי לסיום המכרז.
לפרטים על תוצאות המכרז השני - לחצו כאן

המועד האחרון לנכס ברחוב אילת 16, נדחה מספר פעמים וכאמור, בתאריך 20.10.14 יחול המועד האחרון להגשת הצעות.

לפרטי המכרז - לחצו כאן
אריה שפר מדווח על מכרז למכירת נכס ברחוב אילת ביפו 
רוצים לדעת על דירות למכירה ביפו?
רוצים להתעדכן על כל המכרזים, התוצאות?
להרשמה לניוזלטר החינמי של YAFO.co.il על כל מה שקורה בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:

יום רביעי, 16 ביולי 2014

ארבעה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את מכרזי הנדל"ן ביפו.
לאור היכרות רבת שנים של אריה שפר מנדל"ן הים התיכון עם התנהלות שוק הנדל"ן היפואי, אריה שפר מדווח על מכרזי נדל"ן ביפו עם יציאתם, מוסיף פרטים ועוד קצת מידע מהשטח.
לאחר סיום המכרז מפרסם אריה שפר את התוצאות ומנתח אותן.

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

חברת עמידר הוציאה שלושה מכרזי נדל"ן חדשים לנכסים ביפו: מכרז אחד בלב רחוב יפת, שחזר שוב לאחר שלא הוגשו הצעות במכרז הקודם, ועוד שלושה חדשים - שניים בשני קצוות רחוב יפת ואחד בשכונה המרונית המבוקשת.

1. מכרז מספר  עמ/657/2014 למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידהכתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

מחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה הינו 2,760,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
בקרוב תפורסם חוברת הנכס.

תאריך ושעת ביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך 4.8.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 2 בספטמבר 2014 בשעה: 13:00.

יום שני, 7 ביולי 2014

אריה שפר מדווח על תוצאות מכרז לחנות ברחוב אילת

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח כי התקבלו לא פחות מ- 13 הצעות לחנות שעמדה למכירה.  בסופו של דבר שולם מחיר יפה לחנות ללא זכויות בניה ברחוב אילת

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

תוצאת מכרז לחנות ברחוב אילת

חנות גדולה בשטח של 338 מ"ר ובתוספת גג בשטח של כ- 233 מ"ר, אך ללא זכויות בניה, זכתה ל- 13 הצעות ונמכרה במחיר של 4,211,000 ₪ בתוספת מע"מ.
וכך פורסם המכרז:

מכרז עמ/637/2014  למכירת חנות גדולה וגג צמוד ברחוב אילת 45

גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7041/44/6
רח' אילת מס' 45, ת"א-יפו
ת"א-יפו מוצעות זכויות חכירה בנכס (חנות ומחסן) בשטח של כ - 338 מ"ר, וכן צמידות של גג אסבסט בשטח של כ – 233 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.

אריה שפר כותב על מכרז לחנות ברחוב אילת ביפו
מחיר מינימום
מחיר המינימום שפורסם היה 1,271,500 ש"ח בתוספת מע"מ - 50% מהערכת שמאי המינהל.

פרטי  הממכר
הנכס המוצע מהווה חנות ומחסן בשטח כולל של כ- 338 מ"ר.
לנכס מוצמד גג אסבסט בשטח של 223 מ"ר.
לא נכללות זכויות בניה כלשהן במכירת נכס זה.
לפרטים מלאים לגבי הנכס - לחצו כאן

תוצאות המכרז
כאמור, הוגשו למכרז זה לא פחות מ- 13 הצעות, לפי הפירוט הבא:
הצעה אופטימית אחת ע"ס 1,372,101 ₪ של מישהו שלא מבין בכלל מה קורה ביפו.
4 הצעות בין 1,569,230 ₪ ל- 1,620,000 ₪ שגם להן לא היה שום סיכוי להצליח.
3 הצעות בין 2 מיליון ₪ ל- 2.05 מיליון ₪.
2 הצעות קרובות ע"ס 2,518,000 ₪ ו- 2,555,555 ₪ (הקש על החמש...)
הצעה אחת ע"ס 2,860,000 ₪
הצעה אחת ע"ס 3,255,555 ₪ שכבר ממש רצינית ויש לי הרגשה שהמציע היה בטוח שהוא לוקח.

וההצעה הזוכה, בפער ניכר והרבה מעל הערכת שמאי המזמינה, של אל-בי יבוא ושיווק טקסטיל בע"מ מרחוב אילת 18, ע"ס 4,211,000 ₪ בתוספת מע"מ.
ברכות לזוכה!

לכתבה המלאה על המכרז - לחצו כאן

תכנים נוספים יציר כפיו של אריה שפר שעשויים לעניין אתכם:
דירות למכירה ביפו

אריה שפר סוקר את שוק הנדל"ן ביפו

אריה שפר כותב על מכרזי נדל"ן

אריה שפר - סיפורי נדל"ן

נדל"ן הים התיכון

פורטל יפו

איך להלחם בעוקץ של חברת איקיוטק

איך ניצחתי את ערוץ הספורט לגמרי לבד