יום ראשון, 28 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על דירה למכירה בבת ים מכונס נכסים

אריה שפר מדווח על מכרז כונסי נכסים למכירת דירה בקומה רביעית בבניין בן 4 קומות מעל קומת עמודים מפולשת + חניה בשטח רשום של 9 מ"ר ברחוב דניאל 63 בבת ים

המבנה ובו הדירה למכירה ברחוב דניאל 63, בת ים
כונסי הנכסים מציעים דירת שיכון בבת, למכירה בהליך של מכרז.
הדירה בת 3 חדרים, בשטח רשום של 62.30 מ"ר ובשטח בפועל של כ- 72 מ"ר, והיא שוכנת בקומה רביעית ללא מעלית, מעל קומת עמודים מפולשת.

לדירה חניה צמודה.
לדירה 2 כיווני אויר.


הערכת שווי ומחיר מינימום:
הערכת השמאי לשווי מלא של הדירה:  970,000 ₪.
הערכת השמאי למימוש מהיר:  870,000 ₪.

המינימום להגשת הצעות עומד על הסך של 700,000 ₪.

סיורים בנכס:
מועד הביקור בדירת המגורים נקבע ליום א' 06/03/16 בין השעות 10:00 עד 12:00 ברחוב דניאל 63 קומה 4 בבת ים.


מועד אחרון להגשת הצעות: 10.3.16 בשעה 12:00.

הזמנה להציע הצעות לדירה ברחוב דניאל 63, בת יםעוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן


לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום רביעי, 24 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על מכרז למגרש בשכונת נווה צדק

אריה שפר מדווח על מכרז של רמ"י למכירת מגרש בשטח 140 מ"ר ברחוב חברת ש"ס, נווה צדק, המיועד לבניית 2 יחידות דיור

עדכון מתאריך 5.5.16:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי מועד תחילת מכירת החוברות יהיה בתאריך 16.5.2016. והמועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 18.7.2016 בשעה 12:00 ולא כפי שנקבע.
תמונת המגרש לבניית 2 יחידות דיור בנווה צדק
רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למכירת מגרש בשכונת נווה צדק הכל כך מבוקשת.מספר מגרש
מספר גוש
מספר חלקה 
(בשלמות)
שטח במ"ר בערך


מספר יח"ד
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)
111
6927 
45
140
2
2,650,000


מדובר על מגרש הנמצא ברחוב חברת ש"ס 10 בערך, בשטח של 140 מ"ר, עליו ניתן לבנות 2 יחידות דיור, או בית פרטי גדול יחסית.


תיאור המגרש:
למען הסר ספק מובהר בזאת כי התיאור המפורט להלן מתייחס לתחום המגרש בלבד ומבוסס על מפת מדידה המצורפת לחוברת המכרז, וביקור מפקח מיום 22.11.2015.
להלן המפגעים שבתחום המגרש :
גדר ברזל וקיר בטון.
בצד צפון מזרח יש עץ זית ולידו עמוד טלפון.
כבל טלפון עובר מעל הפינה הצפון מזרחית של המגרש.
האמור הינו למיטב הידיעה ובהתאם לדוח פיקוח כאמור.
בנוגע לעצים הקיימים בשטח, באחריות הזוכה לפנות, ככל הנדרש , לפקיד היערות ו/או לרשויות המוסמכות לקבלת אישורם בהתאם לכל דין.
מפת המגרש בנווה צדר
מחיר מינימום:
מחיר המינימום למגרש זה הינו 2,650,000 ש"ח בתוספת מע"מ..
מחיר המינימום הנמוך יטעה רבים לחשוב שהמגרש בהישג ידם.
אין לנו ספק שהמגרש יימכר במחיר גבוה משמעותית.
בכל מקרה, מחיר המינימום המצוין בטבלה לעיל הינו 50% משומת השמאי.


הנחה בקרקע לחיילי מילואים
תשומת לב המציע שעפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1216, מיום 29.10.2012, מציע שעשה שירות מילואים ועומד בתנאי ההחלטה, זכאי להנחה במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע"י הפחתת התמורה בשיעור של 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על  50,000 ₪

מגרש למכירה בנווה צדק

המועד האחרון להגשת הצעות המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היה בתאריך 23/05/2016 בשעה 12:00 בצהרים.
דחיית מועדים:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי מועד תחילת מכירת החוברות יהיה בתאריך 16.5.2016. והמועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 18.7.2016 בשעה 12:00 ולא כפי שנקבע.


לחוברת המכרז - לחצו כאן

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן


לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת מגרש בדרום תל אביב

אריה שפר מדווח על מגרש למכירה בדרום תל אביב, במתחם וולפסון, סמוך לתחנה המרכזית החדשה

מגרש  למכירה בדרום תל אביב, ברחוב ענתבי 13, תל אביב
עורך דין, כבא כח הבעלים, פרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בשטח של 196 מ"ר ברחוב ענתבי 13, קרוב מאד לעורף התחנה המרכזית החדשה.

הוסף כיתוב

פניה לעורך הדין ב"כ הבעלים, לצורך קבלת מידע נוסף, נענתה בתשובה: "תוכל לקבל מידע אודות המגרש בעיריית ת"א מחלקת מידע".

מועד אחרון להגשת הצעות: 1.4.16


הזמנה להציע הצעות ענתבי 13


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן

לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום שני, 22 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על מבנה למכירה בפלורנטין

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת מבנה בשכונת פלורנטין

מבנה למכירה בפלורנטין ברחוב ידידיה פרנקל 7א
עדכון מתאריך 16.3.16:
הריני להודיעכם כי הכונסים החליטו ליתן ארכה למתן הצעות לרכישת זכות בעלות בדירת מגורים המצויה ברח' בן יהודה 84, תל אביב הידועה כחלק מחלקה 18 בגוש 7113 (להלן: "הדירה") ולרכישת זכות בעלות במבנה ברח' ידידיה פרנקל 7א, תל אביב והידוע כחלקה 68 בגוש 7083 (להלן: "המבנה").
התאריך הסופי להגשת הצעות לגבי הדירה הינו 23/03/2016 ותאריך ההתמחרות יישאר על כנו, דהיינו ביום 28/03/2016 בשעה 15:00, במשרד עו"ד תומר אברהמי ברח' ברקוביץ 4, תל אביב קומה 6 בחדר ישיבות נפטון.
התאריך הסופי להגשת הצעות לגבי המבנה הינו עד ליום 27/03/2016 עד לשעה 15:00 וההתמחרות תתקיים ביום 04/04/2016 בשעה 15:00, במשרד עו"ד תומר אברהמי ברח' ברקוביץ 4, תל אביב קומה 6 בחדר ישיבות נפטון.
אוריאל בובלי, עו"ד- כונס נכסים
מרח' אחד העם 28, תל אביב
טל-03-6445150, פקס-03-5468898
תומר אברהמי, עו"ד- כונס נכסים
מרח'  ברקוביץ 4 תל אביב קומה 6

טל- 03-6935200, פקס- 03-6935224
 
כונסי הנכסים מציעים מבנה בשטח של כ- 1,015 מ"ר ב- 5 קומות, בתוספת יחידת דיור במפלס הגג, בשטח של כ- 40 מ"ר.
מיקום: רחוב ידידיה פרנקל 7 א', שכונת פלורנטין.
שטח חלקה רשום: 373 מ"ר.
המבנה משמש למגורים, מלאכה ומסחר.
חלק מהדירות בבניין בשטח של פחות מ- 35 מ"ר, כפי הנראה בניגוד להיתר ובניגוד לחוק.
מרבית הדירות מושכרות בשכירות חופשית, פרט לשלושה דיירים בדמי מפתח, בקומות הקרקע, ראשונה ושנייה.
סה"כ דמי שכירות חודשיים: 50,110 ש"ח.

לא נמצא היתר בניה בשלמות לנכס.

ביקור בנכס: ביום חמישי - 25.2.16 בשעה 11:30.


המועד האחרון להגשת הצעות: 13.3.16 בשעה 17:00.

מודעת כונסי הנכסים למכירת המבנה בפלורנטין


עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אריה שפר מדווח על רשמים מביקור מכרז ביפו

אריה שפר מעביר את תיאור הביקור בדירת 43 מ"ר ברחוב יפת 121, במחיר מינימום של 295,000 ש"ח כולל מע"מ, כפי שהועבר לו ע"י צוות רשת YAFO.co.il

דירה ביפו במכרז עמידר - המבקרים נכנסים לדירה
על אף הגשם הכבד שפקד את יפו בבוקר יום שני, זמן הסיור במכרז לדירה ביפו ברחוב יפת 121, במחיר מינימום הנחשב מגוחך בימים טרופים אלו, הגיעו עשרות מתעניינים למכרז זה.
בכל זאת, מכרז לדירה ביפו בת 43 מ"ר ברחוב יפת המתפתח, במחיר מינימום של 252,000 ₪- מצדיק יציאה מהמיטה...
עומדים בתור להביט בדירה, ובינתיים מתפנקים בכוס קפה, מתנת רשת YAFO.co.il

רוב המתעניינים הגיעו דקות ספורות לפני תחילת הסיור, שם המתין להם צוות סיקור המכרזים של רשת YAFO.co.il עם ערכת פינוקים מושלמת שכללה:
פורמט מוגדל של חדשות הנדל"ן - הלא הוא הניוזלטר הידוע לטוב,|
סדרת המגנטים החדשה שלנו - I love YAFO
וגולת הכותרת: קפה חם ומהביל על חשבוננו.

עמדת הפינוקים של רשת YAFO.co.il

הפנטזיה של המבקרים הייתה כמובן למצוא דירה קטנה וקלאסית של פעם, עם תקרות גבוהות, ואם היה רוצה השם, אולי עם איזו חתיכה של רצפה מצוירת. 
המבקרים נדחקים להביט בדירה הקטנה
המציאות פגשה את המתעניינים עת נדחסו בתורם אל הדירה ביפו שהוצעה במכרז - חדרון קטן, צפוף ומוזנח, הנמצא הרבה מתחת למפלס הקרקע בחזית המבנה, שמחצית מתקרתו מקורה באסכורית. עם זאת נציין, כי מחצית זו של התקרה- דווקא הייתה גבוהה! נו, חצי נחמה.   
החלון בדירה ביפו, אשר מביט לחצר
מזלה היחיד של הדירה ביפו - הפרש מפלסים משמעותי מאד בין עורף החלקה והרחוב, אשר אפשר פתיחת חלון לכיוון החצר, כך שהדירה בכל זאת מתאווררת מעט.

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן

לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

יום שלישי, 16 בפברואר 2016

שוב יוצא למכירה מגרש המריבה ברחוב יפת

אריה שפר מדווח כי המכרז ברחוב יפת 133 שוב יוצא למכרז נוסף

המגרש ברחוב יפת 133 יצא בתחילת שנה שעברה למכרז וכאשר נערך סיור במקום מטעם עמידר, זכו המבקרים למבול של איומים מהדיירים המוגנים.
בהמשך - הוקפא המכרז עקב עתירה מנהלית של הדיירים.
לבסוף שב המכרז לשיווק עם שינוי מסוים, המגדיר את המחלוקת מול הדיירים.
המכרז נכשל - לא הוגשה אף הצעה.


לקריאת הכתבה המלאה על מהלכי המכרז בפעם ההיא - קראו כאן
המגרש ברחוב יפת 133
לכתבה בפורטל יפו על המכרז, כפי שיצא לראשונה - לחצו כאן

כמה חודשים לאחר מכן יצא שוב המכרז, באותם התנאים.
שוב לא הוגשה אף הצעה.


כעת יוצא המכרז בשלישית, תוך מתן הנחה זניחה של 50,000 ₪ במחיר המינימום.


מכרז עמ/602/2016  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 


מחיר מינימום
מחיר  המינימום במכרז זה ירד מ- 10,210,000 ₪ ל- 10,160,000 ₪ בתוספת מע"מ.


תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך  9.3.16 בשעה 11:00

תאריך אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  10.4.16 בשעה 12:00.


לחוברת המכרז המלאה של המכרז הקודם - לחצו כאן
למפות המפורטות של המכרז - 
לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


מבנה מסחרי להשכרה בגבעת הרצל במחיר מינימום של 1,150 ש"ח בלבד

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת עמידר להשכרת מבנה מסחרי בשטח של 164 מ"ר בגבעת הרצל

מבנה מסחרי להשכרה ברחוב הרצל 154

חברת עמידר פרסמה מכרז להשכרת מבנה מסחרי ברחוב הרצל בדרום תל אביב, בתנאים הבאים:


מס' מכרז

     חלקה,  גוש

וכתובת
פרטי הנכס המוצע

עמ/606/2016

88, 5 (חלק)/7053

רחוב הרצל מס' 154
מוצע בשכירות חופשית (לא מוגנת) נכס מסחרי  (כולל מחסן) בשטח של כ- 164 מ"ר.

מפת מבנה מסחרי בהרצל 154

תקופת השכירות:
שכירות בלתי מוגנת לתקופה של 5 שנים ועוד אופציה של 3 שנים. 

שכ"ד חודשי:
שכ"ד חודשי מינימום לא כולל מע"מ: 1,150 ₪

תאריך ושעת ביקור בנכס:
ייערך ביקור בנכס ביום ב' 7.3.16 בשעה 10:30.

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד יום ב' 28 במרץ  2016 בשעה 12:00.

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן