יום רביעי, 10 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת שני מבנים מפוארים לשימור מחמיר במושבה האמריקאית ביפו

אריה שפר מדווח על שני מבנים ששופצו למשעי, בתוך מתחם המושבה האמריקאית היוקרתי, ואשר מיועדים למגורים או למלונאות

מבנים לשימור במושבה האמריקאית ביפו (הדמיות: סטודיו 84)

שני מבנים לשימור מחמיר במתחם קרן היוקרתי, פורסמו למכירה ע"י נאמן מטעם הבעלים.
ביקשנו לקבל חומר ראשוני והרי הוא לפניכם.

לצורך קבלת חוברת המכרז המלאה יש לשלם 500 ש"ח למשרד עורכי הדין.
בהתחשב במחיר הצפוי, מדובר על סכום זניח.


המועד האחרון להגשת הצעות: 03.03.2016 בשעה 16:00

הזמנה להציע הצעות
רכישת שני בניינים לשימור מחמיר בשכונת המושבה האמריקאית בתל אביב הידועים כ"מלון ירושלים" וכ"בית אקלי נורטון" (בית העץ)  (בית  מסעדת "קרן" לשעבר)
1.      הנכס המוצע מהווה 2 בניינים לשימור הידועים כ"מלון ירושלים" וכ"בית אקלי נורטון" ("בית העץ" , אשר שימש את מסעדת קרן).
2.      הבניינים הינם חלק מפרויקט "מתחם קרן" היוקרתי הכולל 2 בנייני מגורים בהם כ- 44 דירות, 2 הבניינים לשימור (אשר מהווים את הנכס כאמור), וחצר פנימית משותפת.
3.      לנכס צמודים 14 מקומות חניה תת-קרקעיים מתוכם 4 מקומות חניה רגילים ו 5 מקומות חניה כפולים (בסה"כ 10 מקומות חניה).
4.      לנכס צמודים 7 מחסנים.
5.      ביום 15/11/2010 התקבל היתר בניה לארבעת הבניינים בפרויקט.
6.      ביום 3/6/2010 התקבל טופס 4 לאכלוס 2 בנייני המגורים.
7.      ביום 3/6/2015 התקבלה החלטה בוועדת המשנה לתכנון ובניה ת"א המתירה שימוש במלון ירושלים וב"בית אקלי נורטון" כמלון. בכפוף לקיום מלוא דרישות הוועדה והעירייה ניתן יהיה לקבל היתר בניה לאופציה תכנונית זו בפרק זמן שאינו ארוך.
8.      עבודות השימור החיצוניות הושלמו ע"י בעלי הנכס בשנת 2113 , כמו כן, הושלמה בניית תוספת של קומה נסוגה בשטח הגג של "מלון ירושלים".
9.      הנכס כולל כאמור את "מלון ירושלים" אשר שטחו כ- 2,164 מ"ר, ובו מרתף מואר ותוספת מרפסות, לרבות חצר פרטית. כמו כן כולל הנכס את "בית אקלי נורטון " אשר שטחו כ- 361 מ"ר ובו מרתף ותוספת מרפסות.
10.  השימושים המותרים בהתאם לתב"ע 2498 ו- 2498 א' אשר חלות על הנכס הינם מגורים או מלונאות.
11.  על פי התכנון שאושר בהיתר הבנייה שהתקבל ביום 15/11/2010 חולק מבנה "מלון ירושלים" ל- 6 יחידות דיור גדולות כולל דירת פנטהאוז ואילו בבית אקלי נורטון אושרה הקמת יחידת דיור עצמאית אחת.
12.  בהתאם לחלופות התכנוניות שהוצגו לבעלי הנכס על ידי הגורמים השונים, ניתן לעשות במבנה של "מלון ירושלים" שימוש למגורים בכמות יח"ד הנעה בטווח שבין יח"ד אחת ל- 17 יח"ד, וב"בית אקלי נורטון" יח"ד אחת.
·         לצורך ההתרשמות בלבד יצורפו לחוברת ההזמנה מספר הצעות וחלופות לתכנון כפי שהוצגו לבעלי הנכס.
13.    כאמור לעיל, ניתן לעשות ב-2 המבנים שימוש למלונאות. האופציה התכנונית אשר קיבלה את אישור הוועדה הינה הקמת 44 חדרי מלון (כולל 2 חדרים קטנים בקומת הקרקע), ובנוסף מסעדה ו/או בר בקומות הקרקע והמרתף, וכן מקומות ישיבה בחצר האחורית.


מובהר כי כל פרטי המידע הכלולים בתקציר זה מיועדים להתרשמות ראשונית ולצורכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות ו/או מצג כלשהו של הבעלים, לרבות בקשר עם כל פרט תכנוני, שימושים מותרים, ייעוד הבניינים, מפרטים, גדלים, שטחים, מידות, רישומים, אופן חלוקת הדירות ו/או חדרי מלון ו/או היתכנותם של כל אלה, עיצוב הבניינים, מיקום הדירות ו/או היחידות המלונאיות בבניינים וכל אלמנט אחר כלשהו, ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי דרישות הרשויות המוסמכות ובאחריותן הבלעדית. מבלי לגרוע מן האמור, התמונות ו/או התכניות ו/או כל אלמנט אחר המופיע בחוברת ההזמנה הינם להמחשה בלבד ובכל מקרה אין בהם, ולא יהא בהם, כדי לחייב את הצדדים.
למען הסר ספק, מובהר כי רק הסכם רכישה חתום על ידי הצדדים כדין (אם וככל שייחתם), יחייב את הצדדים בהתאם לכל המצגים וההוראות הכלולים בו.
מתחם קרן - תקציר מידע ראשוני
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה