יום רביעי, 24 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על מכרז למגרש בשכונת נווה צדק

אריה שפר מדווח על מכרז של רמ"י למכירת מגרש בשטח 140 מ"ר ברחוב חברת ש"ס, נווה צדק, המיועד לבניית 2 יחידות דיור

עדכון מתאריך 5.5.16:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי מועד תחילת מכירת החוברות יהיה בתאריך 16.5.2016. והמועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 18.7.2016 בשעה 12:00 ולא כפי שנקבע.
תמונת המגרש לבניית 2 יחידות דיור בנווה צדק
רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למכירת מגרש בשכונת נווה צדק הכל כך מבוקשת.מספר מגרש
מספר גוש
מספר חלקה 
(בשלמות)
שטח במ"ר בערך


מספר יח"ד
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)
111
6927 
45
140
2
2,650,000


מדובר על מגרש הנמצא ברחוב חברת ש"ס 10 בערך, בשטח של 140 מ"ר, עליו ניתן לבנות 2 יחידות דיור, או בית פרטי גדול יחסית.


תיאור המגרש:
למען הסר ספק מובהר בזאת כי התיאור המפורט להלן מתייחס לתחום המגרש בלבד ומבוסס על מפת מדידה המצורפת לחוברת המכרז, וביקור מפקח מיום 22.11.2015.
להלן המפגעים שבתחום המגרש :
גדר ברזל וקיר בטון.
בצד צפון מזרח יש עץ זית ולידו עמוד טלפון.
כבל טלפון עובר מעל הפינה הצפון מזרחית של המגרש.
האמור הינו למיטב הידיעה ובהתאם לדוח פיקוח כאמור.
בנוגע לעצים הקיימים בשטח, באחריות הזוכה לפנות, ככל הנדרש , לפקיד היערות ו/או לרשויות המוסמכות לקבלת אישורם בהתאם לכל דין.
מפת המגרש בנווה צדר
מחיר מינימום:
מחיר המינימום למגרש זה הינו 2,650,000 ש"ח בתוספת מע"מ..
מחיר המינימום הנמוך יטעה רבים לחשוב שהמגרש בהישג ידם.
אין לנו ספק שהמגרש יימכר במחיר גבוה משמעותית.
בכל מקרה, מחיר המינימום המצוין בטבלה לעיל הינו 50% משומת השמאי.


הנחה בקרקע לחיילי מילואים
תשומת לב המציע שעפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1216, מיום 29.10.2012, מציע שעשה שירות מילואים ועומד בתנאי ההחלטה, זכאי להנחה במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע"י הפחתת התמורה בשיעור של 15% לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על  50,000 ₪

מגרש למכירה בנווה צדק

המועד האחרון להגשת הצעות המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היה בתאריך 23/05/2016 בשעה 12:00 בצהרים.
דחיית מועדים:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי מועד תחילת מכירת החוברות יהיה בתאריך 16.5.2016. והמועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 18.7.2016 בשעה 12:00 ולא כפי שנקבע.


לחוברת המכרז - לחצו כאן

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן


לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה