יום חמישי, 19 בפברואר 2015

אריה שפר על תוצאות מכרזי נדל"ן אחרונים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח על מכרזי הנדל"ן האחרונים ביפו


כמעט לגמרי כצפוי, לא יצא דבר ממכרזי הנדל"ן האחרונים ביפו.
בשני נכסים לא היה שום עניין, בזה שביפת 70 - כבר פעם שלישית ברציפות שלא מוגשת אף הצעה.

מכירת המגרש ברחוב יפת 133 הוקפאה, עקב צו ביניים בבית המשפט.

להלן תזכורת על המכרזים, ותוצאותיהם, כפי שנרשם מאריה שפר.


תקציר הנכס: מכרז חוזר לחצי מרתף בשטח של  39.20 מ"ר ועוד 3 מ"ר מדרגות ברחוב יפת 70, יפו.

מחיר מינימום:
312,000 ₪ +מע"מ.

תוצאת המכרז:
בפעם השלישית ברציפות, לא הוגשה אף הצעה.

תקציר הנכס: חדרון על הגג בשטח  16.40 מ"ר ברחוב ארליך 17, אליו מוצמד הגג במלואו ויתרת זכויות הבנייה שבחלקה.

מחיר מינימום:

1,764,000 ₪ +מע"מ.
תוצאת המכרז:
לא הוגשה אף הצעה.