יום שבת, 31 בינואר 2015

אריה שפר מדווח על רשמים מסיור מכרזים ביפו

משקיף מטעמו של אריה שפר חבר לקהל שסייר בשלושה מכרזים ביפו, ביום רביעי שעבר. בכל המכרזים הקפידו השכנים להסביר למתעניינים שחבל להם על הזמן ועל הכסף

הנכס: מכרז חוזר לחצי מרתף בשטח של  39.20 מ"ר ועוד 3 מ"ר מדרגות ברחוב יפת 70, יפו.
מחיר מינימום: 312,000 ₪ +מע"מ.
הסיור: מרחוב יפת נכנסו המבקרים דרך סמטה, לחצר משותפת עם עוד מספר שכנים וראו מבנה במצב הרוס לחלוטין, מתחת למבנה בו גרים דיירים. 
חלק מהמבנה מקורה בגג אזבסט הרוס, כשהגג שייך לשכן אחר ויש לבקש את רשותו כדי לתקן (כאילו ייתן...).
בחצר בעלי חיים של השכנים, כביסה, מבחר חפצים, כלב שלא הפסיק לנבוח ועגלת סוס בהליכי שיפוץ.
המסר מהשכנים: לא כדאי לכם, כי אנחנו נגור לכם בבית.
חצי מרתף במצב הרוס ברחוב יפת 70. הגג ההרוס שמעל - שייך לשכן אחר


הנכס: חדרון על הגג בשטח  16.40 מ"ר ברחוב ארליך 17, אליו מוצמד הגג במלואו ויתרת זכויות הבנייה שבחלקה.
מחיר מינימום: 1,764,000 ₪ +מע"מ.
הסיור: הגג של המבנה מחולק לשניים עם חומה נמוכה באמצעו, כאשר החלק העורפי משמש את השכן שמאחור ואילו המחצית בחזית משובצת בדודי שמש.
השכנים התלוננו בקול רם שהבטיחו להם זכות קדימה לרכישת הגג ורימו אותם. לפיכך, לא יסכימו שיעבירו חיזוקים לבנייה החדשה דרך קירותיהם. אחד השכנים הציע שמי שיזכה ירכוש את דירתו שבקומת הקרקע, אך לא רצה לנקוב במחיר המבוקש.
המסר מהשכנים: לא נשתף פעולה עם מי שירצה לבנות.
השכנים מביטים במבקרי סיור המכרזים ברחוב ארליך 17. לא ישתפו פעולה.

הנכס: מגרש ברחוב יפת 133 בשטח של 771 מ"ר, בתוספת זכויות בנייה של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, 269 מ"ר שטחי שירות ועוד 617 מ"ר מרתפים.
מחיר מינימום: 10,210,000 ₪ + מע"מ.
הסיור: את המבקרים קיבלו שני שכנים - יהודי וערבי, הגרים בצמידות למגרש ואף נגסו בחלקו. גם הם הכירו היטב את נציגי עמידר ולטענתם, המצג של חברת עמידר אינו נכון, ושבפועל לא ניתן יהיה לבנות את השטחים המובטחים ע"י החברה.
המסר מהשכנים: נשחט את מי שיקנה את המגרש.
סיור מכרזיםברחוב יפת 1333 עם מסר מאיים מהשכנים


שימו לב: המועד האחרון לכל המכרזים הינו  יום ג' עוד שבוע וחצי 10.2.15 שעה 13:00 

לפרטי המכרז המלאים - לחצו כאן

להרשמה לקבלת הניוזלטר עםכל המידע על הנדל"ן והעסקים ביפו מדי שבוע -  לחצו כאן

יום חמישי, 29 בינואר 2015

אריה שפר - שלושה מכרזי נדל"ן ביפו

חברת עמידר פרסמה שלושה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו, שניים מהם לראשונה ואחד - מכרז שכבר נכשל פעמיים, ברחוב יפת. אריה שפר מביא פרטים מלאים על מכרזים אלו

1. מכרז עמ/678/2014  למכירת נכס קטן במרתף ברחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
9008/34/1
רח' יפת מס' 70, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של 39.20 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.


הנכס ברחוב יפת 70
הנכס ברחוב יפת 70
מחיר מינימוםהמכרזים הקודמים פורסמו ללא מחיר מינימום.
הפעם הוצג מחיר מינימום של 312,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 3 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת מרתף. ושטחו 39.2 מ"ר.
לנכס מוצמדות מדרגות בשטח של 3 מ"ר.

תוצאות מכרזים קודמים
פעמיים פורסם המכרז, אך לא התקבלו הצעות.

תאריך הביקור בנכסהביקור בנכס ייערך התאריך 21.1.15 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה  - לחצו כאן


עמ/779/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות וזכויות בניה ברחוב ד"ר ארליך
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023/87/6
רח' ד"ר ארליך מס' 17, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 16.40 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2570 עפ"י תקנון מוסכם.


הנכס ברחוב ארליך 17
הנכס ברחוב ארליך 17
מחיר מינימום
מחיר מינימום במכרז זה עומד על 1,764,000 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר

על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 6 יח"ד..
הנכס המוצע בקומת גג, מסומן בתשריט כתת חלקה 1 ושטחו 16.40 מ"ר.
לנכס ההצמדות הבאות:
גג אסבסט בשטח של 74.10 מ"ר מסומן באות ו' בתשריט.
גג בטון בשטח של 172.30 מ"ר מסומן באות ז' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 26.60 מ"ר המסומן באות ט' בתשריט.
גג אסבסט בשטח של 18:00 מ"ר המסומן באות ' בתשריט.
כמו כן מוצמדות יתרת זכויות הבנייה בחלקה.

תאריך הביקור בנכס

הביקור בנכס ייערך בתאריך  21.1.15 בשעה 10:35.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו  10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

3. מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 


המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 10,210,000 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר

הנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר, לרבות זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.
חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.
בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים.
בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.

תאריך הביקור בנכס

הביקור בנכס ייערך בתאריך  21.1.15 בשעה 11:10.

מועד אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.2.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

יום רביעי, 21 בינואר 2015

יש לנו זוכה במכרז החוזר ברחוב איסקוב 5 ביפו

לאחר דחיית המועד האחרון לסיום המכרז,  פורסמו גם תוצאות המכרז החוזר ברחוב איסקוב ביפו.
בניגוד לפעם הקודמת, שבה לא הוגשה אף הצעה, הוגשו הפעם שתי הצעות ויש לנו גם זוכה.

להלן פרטי המכרז:

מכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בפרסום השני חלה עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש עמד על 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז 
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).

המועד האחרון להגשת הצעות היה במקור יום ג' 30.12.14 אך נדחה משום מה לתאריך 13.1.15.

תוצאות המכרז
כאמור, למכרז זה הוגשו הפעם שתי הצעות.
הצעה אחת ע"ס 935,555 ש"ח
וההצעה הזוכה ע"ס 1,138,308 בתוספת מע"מ, שהם כ- 1.343 מיליון ש"ח, של חיימזון אריה חיימזון יהודית וחיימסון השקעות 1992 בע"מ.

ברכות לזוכים.הבלוג בחסות YAFO.co.il דירות למכירה ביפו


הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il דירות למכירה ביפו

יום שלישי, 20 בינואר 2015

אריה שפר מדווח: נמכר המבנה מאחורי תחנת דלק טלל

אריה שפר מדווח כי חברת דה כהן הנדסה בע"מ שילמה 52.8 מיליון ש"ח בעבור המבנה ותבנה בו 52 יח"ד


החברה רכשה מחברת יפת ים השקעות שבבעלות טלאל אבו מאנה, את בניין המשרדים שברחוב יפת 246 ביפו, אשר שימש בעבר גם את בית המשפט השיעי ומשרדי המישלמה ליפו.
לפני כשנתיים עברו משרדי המישלמה למיקומם החדש בשדרות ירושלים.


בבניין הקיים כיום שני מרתפי חניה תת קרקעיים ומעליהם קומת מסחר וארבע קומות משרדים.
קומות המשרדים ריקות ואינן פעילות כרגע. 

קומת המסחר ותחנת הדלק הקיימות כיום במבנה אינן כלולות בעסקה, ותשארנה בבעלות המוכר.
המבנה ברחוב יפת, במצבו הנוכחי

באפריל 2014 אושרה בעיריית תל אביב תב"ע הכוללת הסבת שטחי משרדים ומסחר למגורים למבנה זה, מתו ךכוונה להוסיף דירות להיצע הקיים כיום ביפו.


הדמיית הפרויקט המתוכנן
בכוונת החברה להוסיף בנייה חדשה לקיימת ובמקביל - להסב את המשרדים הקיימים לדירות בנות 2-3 חדרים בשטח שבין 65 מ"ר ל-115 מ"ר.
סה"כ מדובר על שטח כולל של 4,277 מ"ר שישמש למגורים, כאשר לרוב הדירות - נוף מרהיב לים.
בפרויקט תהיינה גם מספר בריכות שחייה - פרטיות ולכלל הדיירים.
המיקום המאד דרומי ברחוב יפת, אינו נחשב אטרקטיבי במיוחד, נכון לימים אלו, אולם הוא בתנופת פיתוח משמעותית.

כך נרכשה קרקע לא רחוק מהמקום, היכן ששכן שוק עזה, בגבעת עליה, במחיר של כ- 40 מיליון ש"ח ע"י חברת ריאליטי, שכרגע עוסקת בהשבחתה לצורך תכנון פרויקט מגורים ובו 80-100 יח"ד.הבלוג בחסות רשת YAFO.co.il דירות למכירה ביפו
לכתבה המלאה באתר כלכליסט - לחצו כאן

לכתבות על מכרזים ביפו שמפרסם אריה שפר - לחצו כאן

להרשמה לקבלת ניוזלטר שבועי ובו חדשות הנדל"ן ביפו - לחצו כאן