יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז לשימוש ציבורי במתחם בית הבאר במערב דרך שלמה

עירית תל אביב-יפו פרסמה מכרז לשימוש ציבורי במתחם מרהיב בדרך שלמה 6-8

עיריית תל אביב-יפו הינה הבעלים של מגרש בשטח 1,200  שעליו מבנה לשימור שהינו בית באר, המיועד למטרה ציבורית. 
בית הבאר הינו בן שתי קומות ובשטח כולל של כ - 430 מ"ר.
בקומה הראשונה ששה חללים קטנים, באר אנטיליה ובריכת אגירה בחצר. בקומה השנייה ששה חדרים והול מרכזי.
המבנה הציבורי הוא חלק ממתחם המשלב מגורים, מסחר ומבני ציבור, הכולל בתוכו מקבץ מבנים היסטוריים ששמשו כבתי חווה חקלאית לעיבוד פרדסים .
ייעוד השטח הוא מבנים ומוסדות ציבור.
בכוונת העירייה להעמיד את הנכס לשימוש והפעלה במהלך שנת 2016 לשימוש ציבורי בעל אופי יצירתי - חינוכי, אמנותי ותרבותי, המשרת הן את הקהילה המקומית והן את הקהל הרחב. 
השוכרים יידרשו לשלם לעירייה דמי שימוש ראויים ולשאת בעלויות התחזוקה השוטפת של הנכס (ארנונה, היטלים, חשמל, מים, אגרות ועלויות אחרות אם תהיינה, על פי כל דין). 
מובהר כי לא תנתן תמיכה עירונית כלשהי, כספית או אחרת, לשוכרים ו/או לעסקם.
העירייה אינה מתחייבת, בשלב זה, למועד כלשהו בו בכוונתה להשכיר את הנכס כאמור לעיל ובקשה זו הינה בקשה לקבלת מידע בלבד בדבר שימושים מוצעים בנכס.
העירייה מעונינת לקבל מידע בדבר הצעות לשימוש בנכס, אשר יתאם את הוראות התב"ע.
המידע בו מעוניינת העירייה הינו כדלקמן:
* השימוש המוצע ואופי הפעילות.
* קהל היעד,
* עקרונות המודל העסקי בקשר עם השימוש המוצע.
* פירוט התועלת לעירייה, לקהילה המקומית ולקהל הרחב, הנובעת מהפעילות המוצעת.
* תקופת השימוש הדרושה.
* התייחסות מפורטת לאופן בו יתבצעו: ההפעלה, לרבות שעות פעילות, תחזוקה שוטפת, ייזום פעילויות חדשות במהלך תקופת השימוש וההפעלה, לו"ז וכיו"ב.

כל גורם המעוניין לספק את המידע הרלבנטי או חלקו, מוזמן להעביר את המידע, בצירוף פרטיו  לא יאוחר מיום 15.12.2015 שעה 12:00 בצהריים, אל גב' מירית-איב רוזנבאום – רכזת פרוייקטים בכירה באגף נכסי העירייה ו/או מר צח קוזניצקי – שמאי
ביחידת הפרויקטים, בכתב לכתובת אגף נכסי העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל אביב-יפו או באמצעות פקס: 03-5216084 או באמצעות דואר אלקטרוני: -basan_m@mail.telaviv.gov.il
14. למידע נוסף, ניתן לפנות ל- מירית-איב רוזנבאום – רכזת פרוייקטים בכירה באגף נכסי העירייה טל': 03-5218089 ו/או צח קוזניצקי – שמאי ביחידת הפרוייקטים בטלפון מס' 03-5218019

מתחם בית הבאר בדרך שלמה 6-8

המועד האחרון להגשת הצעות:
בתאריך 15.12.2015 שעה 12:00 בצהריים
מודעת המכרז מטעם עיריית תל אביב-יפו לגבי המתחם בשלמה 6-8


עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

יום חמישי, 22 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת חלמיש למכירת זכויות בקרקע מול נמל יפו

אריה שפר מדווח על כי חברת חלמיש מציעה למכירה 52% מהזכויות במושע עם עיריית תל אביב-יפו, במגרש ברחוב הנמל 4, מול נמל יפו

עדכון מתאריך 12.11.15
הבהרה למכרז ברחוב הנמל 4

חברת חלמיש הממשלתית מציעה למכירה 52% מזכויות הבעלות במושע, יחד עם עיריית תל אביב-יפו, באחד המיקומים הנחשקים ביותר ביפו - מול נמל יפו המתחדש.
המגרש ברחוב הנמל 4, יפו

מדובר במקרקעין הידועים כגוש 9004 חלקה 2 בשטח כולל  רשום של  690 מ"ר, ברחוב נמל 4 יפו.
המקרקעין הינם חלק ממתחם, פנוי, על מצוק הכורכר הגובל ממזרח בנמל יפו.  

קיימות שתי הערות על אתר עתיקות, כנהוג ברחבי יפו.
מפת גוש חלקה ברחוב הנמל 4
גבולות הסביבה: 
מצפון – שער הכניסה לנמל יפו, בקצה המערבי של רח' יהודה הימית.
מדרום – רחוב התעודה האדומה ומתחם בנוי בניה צמודת קרקע וסמי רוויה רחוב צדף.
ממזרח- רחוב יהודה הימית
ממערב- מתחם הנמל, לרבות מבנה אחסנה (האנגרים) הבנויים בתחום.
יעודי קרקע מסביב וחלקה 2

ניתוח ראשוני של החלקה המוצעת
פנינו אל המומחים של חברת שפר-צרויה נדל"ן לצורך קבלת חוו"ד ראשונית לגבי החלקה המוצעת במכרז זה.
להלן תוצאות הבדיקה הראשונית שנמסרו:


מעיון בחוברת המכרז ובבדיקה ראשונית באתר העיריה עולה התמונה הבאה:
כאמור, החלק הנמכר במגרש הוא חלקה של חלמיש (52/100) בחלקה 2 שחלה עליה הפקעה, המהווה ביחד עם חלקה אחרת בבעלות צד שלישי מגרש תכנוני המיועד למגורים.

על פי מדידה גראפית באתר העיריה  כ-324 מ"ר מחלקה 2 הינם ביעוד של דרך ושצ"פ, והיתרה – כ- 366 מ"ר ביחד עם חלקה 10 בשטח של כ-830 מ"ר (על פי מדידה גראפית) שאינה חלק מהממכר  – מהווים מגרש תכנוני מס' 2048 בשטח של 1,196 מ"ר.

תיאור
חלקה 2
חלקה 10
סה"כ
מגרש תכנוני מס'  2048 מגורים ג'
365 מ"ר
כ- 830 מ"ר
1,196 מ"ר
דרך ושצ"פ
325 מ"ר


סה"כ
690 מ"ר
כ- 830 מ"ר

מוצע למכירה
52% מחלקה 2 בלבד!זכויות בניה למגרש 2048
שטח מגרש: 1,196 מ"ר
יעוד: מגורים ג'
שטח עיקרי עילי: 125%
בניה על הגג – מותר עד 50% משטח הגג במסגרת אחוזי הבניה  המותר.
מרתפים – על פי ע'1
שטח רצפה ממוצע מינימאלי 110 מ"ר
תכסית: 70%
גובה מבנה 10.5 מ'

ניתוח זכויות בניה (ללא הקלות) למגרש 2048:
ניתן לבנות מבנה בן 15 דירות,  3 קומות + קומת גג מעל לקומת מרתף אחת או 2 (בכפוף לתכנון)
להלן חישוב זכויות הבניה :
סה"כ שטח עיקרי עילי:    1,495 מ"ר
ממ"דים:                       180 מ"ר (לפי 15 יח"ד)
סה"כ שטח פלדלת עילי:  1,675 מ"ר
בנוסף ניתן לבנות בקומת המרתף חדר משחקים, שאינו משמש למגורים, הצמוד לדירה שמעליו ובשטח שלא יעלה על שטח הדירה בקומת הקרקע כמו כן ניתן לבנות לכל דירה מרפסות על פי תקנות חוק התכנון והבניה.

כאמור, מדובר בבדיקה ראשונית בלבד, לבקשתכם.
המסתמך על הכתוב במסמך זה לכל מטרה שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד.
במידת הצורך, ניתן לקבל דו"ח מלא על החלקה והערכת שווי.
הכתוב במסמך זה אינו מחייב והוא לצרכי מידע ראשוני בלבד ט.ל.ח.מפה טופוגרפית נמל יפו 4
תאריך אחרון
תאריך אחרון להגשת הצעות הוא 25.11.15 בשעה 14:00

לכל פרטי המכרז ולחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

יום רביעי, 21 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על דירה למכירה מכונס נכסים בקרית שלום

אריה שפר מדווח על מכירת דירת 3 חדרים בשטח של 48 מ"ר בקרית שלום, ע"י כונסי נכסים

כונסי הנכסים מציעים למכירה דירת 2 חדרים בקרית שלום, בבניין בן 4 יח"ד בשתי קומות.
הדירה בשטח רשום של 48 מ"ר והזכויות בה הינן חכירה מהוונת.
השיירות 8 קרית שלום
הדירה במצב סטנדרטי ויושביה משתמשים בחצר המשותפת, שחולקה בפועל בין ארבעת הדיירים - בחלוקה בעין.
הודעת כונס הנכסים לשיירות 8 בקרית שלום
המועד האחרון להגשת הצעות: 1.11.2015עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

יום ראשון, 18 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז ל- 350 יח"ד במתחם הגדנ"ע

אריה שפר מדווח כי "חברה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור והשכרה, פירסמה מכרז לרכישה ובניית 350 יח"ד להשכרה במתחם הגדנ"ע בדרום ת"א, קרוב ליפו

עדכון נוסף לגבי דחיית מועדים:
לאור מס' בקשות שהוגשו לוועדת המכרזים, ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 21.1.2016 בשעה 12:00. סעיפים 1.5 ו- 10.1 להזמנה להציע הצעות יעודכנו בהתאם. תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה יעודכנו אף הם, ויחולו מיום 21.1.2016 עד ליום 19.7.2016. סעיפים 9.1.3 ו-12.1 להזמנה להציע הצעות וכן נספח "7" יעודכנו בהתאם. 

עדכון מתאריך 10.11.15
מודעת דחיית מועדים למכרז במתחם הגדנ"ע
דחיית מועדים
עקב העניין והשאלות הרבות הוציאה החברה עדכון לגבי מועדי המכרז כלהלן:
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.11.15.

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.1.2016 בשעה 12:00.

קישורים רלוונטיים
לשאלות המתעניינים והתשובות שנתנו - לחצו כאן

למצגת מכרז הגדנ"ע - לחצו כאן
למצגת היבטים משפטיים - לחצו כאן
למצגת תנאי סף והיבטים פיננסיים - לחצו כאן
למצגת היבטים עירוניים - לחצו כאן
לכתבה בגלובס על כנס המתעניינים - לחצו כאן

עדכון מתאריך 27.10.15
כנס מציעים ייערך בתאריך 5.11.15
חברת "דיור להשכרה" הממשלתית, בשיתוף עם חברת חלמיש העירונית, פרסמה מכרז לרכישה של מקרקעין בתל אביב, במתחם הגדנ"ע אשר שוכן , לצורך הקמה ולהפעלה של פרויקט מגורים על גבי המקרקעין במספר דירות שלא יפחת מ- 350 דירות, להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה של 20 שנה, כאשר 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים.
הדמיית מתחם הגדנע - וולדמן אדריכלים
מדובר על דירות בגודל של כ- 70 מ"ר בבניינים בגובה של עד 15 קומות.
בתום התקופה כאמור, רשאי יהיה הזוכה במכרז למכור את הפרויקט כולו או חלקו.
מתחם הגדנ"ע - מפה
מתחם הגדנ"ע - תצלום אויר
מתחם הגדנ"ע - תשריט יעודי קרקע
מתחם הגדנ"ע - נספח מודד לתשריט
מכרז זה מהווה חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך, לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים, הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות, תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים. 
פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט ומספר הדירות הם כדלהלן:

מגרשים 600 ו-601 על פי תכנית תא/מק/4323 הידועים גם כגוש 6991 חלקות 70 ו-71, כאשר יותר ציפוף נוסף מ-270 ל-350 יחידות דיור, ללא צורך בהקלה ובהתאם לתנאי התב"ע. 

המציעים רשאים לפנות בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או בבקשות לשינוי איזה מהמועדים הקבועים במכרז, וזאת עד ליום 12.11.2015

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 15.12.2015 בשעה 12:00 במשרדי החברה בכתובת אפעל 25, פתח תקוה.
מודעת המכרז על מתחם הגדנ"ע
לחוברת המכרז - לחצו כאן

עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

יום חמישי, 15 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על דירת 3 חדרים למכירה ע"י כונס ברחוב שוקן

אריה שפר מדווח על מכירת דירה מכונס נכסים ברחוב שוקן 2 פינת רחוב שלמה

כונס הנכסים מציע למכירה דירה בת שלושה חדרים ומרפסת סגורה בשטח של כ- 60 מ"ר, בקומה ג' חזיתית לרחוב שוקן.
המבנה ברחוב שוקן 2
מדובר, כפי הנראה בדירה במצב פיזי בינוני ומטה.
להערכת השמאי גם צורפה תכתובת שעניינה נזילות מים מדירה אחת לשנייה, כאשר המומחה מעריך את תיקון הנזילה והנזקים בעשרות אלפי שקלים. לא ברור בדיוק מי נזל למי.

לא נמסרה ע"י כונס הנכסים הערכת השמאי במלואה.
מודעת פרסום כונס נכסים שוקן 2

במידה ויודיעו על ביקור בנכס, תעודכן הכתבה בהתאם.

המועד האחרון להגשת הצעות: 25.10.2015


חלק מתוך דו"ח השמאי לדירה ברחוב שוקן 2

חלק מדו"ח המומחה לגבי הנזילות והנזקים


עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון


יום רביעי, 14 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז למכירת 1/4 דירה בשדרות ירושלים

אריה שפר מדווח על מכרז של כונס נכסים למכירת 25% במושע, מדירת מגורים בשגרות ירושלים 65 ביפו

שדרות ירושלים 65 יפו

כונס נכסים פרסם מכרז למכירת חלקה של יורשת בדירה בשדרות ירושלים.
מודעת פרסום שדרות ירושלים 65

הדירה נמצאת בקומה א' חזיתית ומושכרת במחיר של 3,800 ש"ח.
לא פורסמה הערכת השמאי במסגרת השמאות המצורפת.

המועד האחרון להגשת הצעות: 29.10.2015.
עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון