יום ראשון, 18 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז ל- 350 יח"ד במתחם הגדנ"ע

אריה שפר מדווח כי "חברה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור והשכרה, פירסמה מכרז לרכישה ובניית 350 יח"ד להשכרה במתחם הגדנ"ע בדרום ת"א, קרוב ליפו

עדכון נוסף לגבי דחיית מועדים:
לאור מס' בקשות שהוגשו לוועדת המכרזים, ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 21.1.2016 בשעה 12:00. סעיפים 1.5 ו- 10.1 להזמנה להציע הצעות יעודכנו בהתאם. תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה יעודכנו אף הם, ויחולו מיום 21.1.2016 עד ליום 19.7.2016. סעיפים 9.1.3 ו-12.1 להזמנה להציע הצעות וכן נספח "7" יעודכנו בהתאם. 

עדכון מתאריך 10.11.15
מודעת דחיית מועדים למכרז במתחם הגדנ"ע
דחיית מועדים
עקב העניין והשאלות הרבות הוציאה החברה עדכון לגבי מועדי המכרז כלהלן:
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.11.15.

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.1.2016 בשעה 12:00.

קישורים רלוונטיים
לשאלות המתעניינים והתשובות שנתנו - לחצו כאן

למצגת מכרז הגדנ"ע - לחצו כאן
למצגת היבטים משפטיים - לחצו כאן
למצגת תנאי סף והיבטים פיננסיים - לחצו כאן
למצגת היבטים עירוניים - לחצו כאן
לכתבה בגלובס על כנס המתעניינים - לחצו כאן

עדכון מתאריך 27.10.15
כנס מציעים ייערך בתאריך 5.11.15
חברת "דיור להשכרה" הממשלתית, בשיתוף עם חברת חלמיש העירונית, פרסמה מכרז לרכישה של מקרקעין בתל אביב, במתחם הגדנ"ע אשר שוכן , לצורך הקמה ולהפעלה של פרויקט מגורים על גבי המקרקעין במספר דירות שלא יפחת מ- 350 דירות, להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה של 20 שנה, כאשר 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים.
הדמיית מתחם הגדנע - וולדמן אדריכלים
מדובר על דירות בגודל של כ- 70 מ"ר בבניינים בגובה של עד 15 קומות.
בתום התקופה כאמור, רשאי יהיה הזוכה במכרז למכור את הפרויקט כולו או חלקו.
מתחם הגדנ"ע - מפה
מתחם הגדנ"ע - תצלום אויר
מתחם הגדנ"ע - תשריט יעודי קרקע
מתחם הגדנ"ע - נספח מודד לתשריט
מכרז זה מהווה חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך, לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים, הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות, תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים. 
פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט ומספר הדירות הם כדלהלן:

מגרשים 600 ו-601 על פי תכנית תא/מק/4323 הידועים גם כגוש 6991 חלקות 70 ו-71, כאשר יותר ציפוף נוסף מ-270 ל-350 יחידות דיור, ללא צורך בהקלה ובהתאם לתנאי התב"ע. 

המציעים רשאים לפנות בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או בבקשות לשינוי איזה מהמועדים הקבועים במכרז, וזאת עד ליום 12.11.2015

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא בתאריך 15.12.2015 בשעה 12:00 במשרדי החברה בכתובת אפעל 25, פתח תקוה.
מודעת המכרז על מתחם הגדנ"ע
לחוברת המכרז - לחצו כאן

עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה