יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

אריה שפר מדווח על מכרז לשימוש ציבורי במתחם בית הבאר במערב דרך שלמה

עירית תל אביב-יפו פרסמה מכרז לשימוש ציבורי במתחם מרהיב בדרך שלמה 6-8

עיריית תל אביב-יפו הינה הבעלים של מגרש בשטח 1,200  שעליו מבנה לשימור שהינו בית באר, המיועד למטרה ציבורית. 
בית הבאר הינו בן שתי קומות ובשטח כולל של כ - 430 מ"ר.
בקומה הראשונה ששה חללים קטנים, באר אנטיליה ובריכת אגירה בחצר. בקומה השנייה ששה חדרים והול מרכזי.
המבנה הציבורי הוא חלק ממתחם המשלב מגורים, מסחר ומבני ציבור, הכולל בתוכו מקבץ מבנים היסטוריים ששמשו כבתי חווה חקלאית לעיבוד פרדסים .
ייעוד השטח הוא מבנים ומוסדות ציבור.
בכוונת העירייה להעמיד את הנכס לשימוש והפעלה במהלך שנת 2016 לשימוש ציבורי בעל אופי יצירתי - חינוכי, אמנותי ותרבותי, המשרת הן את הקהילה המקומית והן את הקהל הרחב. 
השוכרים יידרשו לשלם לעירייה דמי שימוש ראויים ולשאת בעלויות התחזוקה השוטפת של הנכס (ארנונה, היטלים, חשמל, מים, אגרות ועלויות אחרות אם תהיינה, על פי כל דין). 
מובהר כי לא תנתן תמיכה עירונית כלשהי, כספית או אחרת, לשוכרים ו/או לעסקם.
העירייה אינה מתחייבת, בשלב זה, למועד כלשהו בו בכוונתה להשכיר את הנכס כאמור לעיל ובקשה זו הינה בקשה לקבלת מידע בלבד בדבר שימושים מוצעים בנכס.
העירייה מעונינת לקבל מידע בדבר הצעות לשימוש בנכס, אשר יתאם את הוראות התב"ע.
המידע בו מעוניינת העירייה הינו כדלקמן:
* השימוש המוצע ואופי הפעילות.
* קהל היעד,
* עקרונות המודל העסקי בקשר עם השימוש המוצע.
* פירוט התועלת לעירייה, לקהילה המקומית ולקהל הרחב, הנובעת מהפעילות המוצעת.
* תקופת השימוש הדרושה.
* התייחסות מפורטת לאופן בו יתבצעו: ההפעלה, לרבות שעות פעילות, תחזוקה שוטפת, ייזום פעילויות חדשות במהלך תקופת השימוש וההפעלה, לו"ז וכיו"ב.

כל גורם המעוניין לספק את המידע הרלבנטי או חלקו, מוזמן להעביר את המידע, בצירוף פרטיו  לא יאוחר מיום 15.12.2015 שעה 12:00 בצהריים, אל גב' מירית-איב רוזנבאום – רכזת פרוייקטים בכירה באגף נכסי העירייה ו/או מר צח קוזניצקי – שמאי
ביחידת הפרויקטים, בכתב לכתובת אגף נכסי העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל אביב-יפו או באמצעות פקס: 03-5216084 או באמצעות דואר אלקטרוני: -basan_m@mail.telaviv.gov.il
14. למידע נוסף, ניתן לפנות ל- מירית-איב רוזנבאום – רכזת פרוייקטים בכירה באגף נכסי העירייה טל': 03-5218089 ו/או צח קוזניצקי – שמאי ביחידת הפרוייקטים בטלפון מס' 03-5218019

מתחם בית הבאר בדרך שלמה 6-8

המועד האחרון להגשת הצעות:
בתאריך 15.12.2015 שעה 12:00 בצהריים
מודעת המכרז מטעם עיריית תל אביב-יפו לגבי המתחם בשלמה 6-8


עוד נכסים מעניינים ביפו
יפו מכל כיוון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה