יום שלישי, 8 בספטמבר 2015

תוצאות שני מכרזי נדל"ן ביפו

הנכס במתחם שוק הפשפשים נמכר הרבה מעל הערכת השמאי. ביפת 133 שוב לא הוגשה אף הצעה


תוצאות המכרז ברחוב בן עזריה 8
חברת עמידר פרסמה בתחילת חודש יולי מכרז חדש למכירת מגרש לבניה ועליו שתי יחידות דיור, אחת מהן שייכת לדייר מוגן, במתחם שוק הפשפשים.

להלן פרטי המכרז:

מכרז חדש עמ/638/2015 למכירת מגרש לבניה ועליו דייר מוגן, במתחם שוק הפשפשים
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7071/58
רח' אלעזר בן עזריה מס' 8, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני בשטח של כ - 464 מ"ר, במקרקעין בנוי מבנה אחד ובו 2 יחידות. יחידה אחת מוחזקת ע"י דייר מוגן ויחידה שנייה פנויה והכל כמפורט בחוברת המכרז. כמו כן נמכרות יתרת זכויות בניה במגרש.

חודש לאחר פרסום המכרז נערך סיור קונים בנכס, אשר זכה להיענות מכובדת מאוד- הגיעו כמה עשרות של מתעניינים, שפגשו בהאנגר עצום המוצע למכירה, המשמש כמעין סדנת נגרות, אך ברובו מהווה מחסן. 
בתוך הנכס עצמו מצאו תחנת טרנספורמציה של חברת החשמל, שלדברי נציג עמידר, לא ידוע האם היא פעילה או שמא לאו.  
התברר גם כי הקונה המאושר יזכה בדייר מוגן של עמידר, המתגורר ביחידה משלו!
מאוחר יותר פורסמה הבהרה לענין הדייר המוגן, לפיה - מתוך התמורה שתשולם על ידי הזוכה יזקפו 2,568,650 ₪ כנגד זכויות הבעלות בשטחים המוחזקים על ידי דייר מוגן ואילו יתרת התמורה על פי ההצעה הזוכה תיזקף כנגד זכויות הבעלות בחלקים שאינם מוחזקים על ידי דייר מוגן.


מחיר המינימום בעסקה זו עמד על 6,464,000 ₪ בתוספת מע"מ. 
זו גם היתה הערכת השמאי מטעם המזמינה.
תמונות מסיור המכרזים בבן עזריה 8, יפו
 תוצאות המכרז
למכרז זה הוגשו 5 הצעות סך הכל, לפי החלוקה הבאה:
הצעה אחת ע"ס 7,555,777 ₪ 
עוד הצעה ע"ס 8,869,013 ₪ 
שתי הצעות סמוכות ע"ס 9,360,360 ₪ ו- 9,556,000 ₪ 
וההצעה הזוכה של חברת  הקונגרס 1 תל אביב בע"מ צנטרוס פיתוח המרכז בע"מ בבעלות נועם כהן ואליעז אברהמר, ע"ס  10,036,000 ₪ בתוספת מע"מ - יותר מ- 50% מעל הערכת השמאי!
מזל טוב!


מכרז ברחוב יפת 133
להלן פרטי המכרז:
מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
מכרז זה יצא בפעם ההשנייה, לאחר שבפעם הראשונה לא הוגשה אף הצעה.
גם בסיור היתה נוכחות דלה בלבד. 

סיור מכרזים ביפת 133, יפו
תוצאות המכרז
כצפוי, גם הפעם לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.עוד נכסים מעניינים ביפו

יום רביעי, 2 בספטמבר 2015

מכרז לחכירת מגרש בעג'מי יפו

רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז לחכירת מגרש בדרום עג'מי, לבניית 2 יחידות דיור

מפת מיקום המגרש ברחוב בצרה בעג'מי יפו
רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז נוסף ברחוב בצרה בעג'מי, יפו, למכירת מגרש לבניית 2 יח"ד.
להלן פרטי המכרז כפי שפורסמו:
מכרז מספר תא/187/2015
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר
חלקה (חלק)
שטח במ"ר בערך


7116 
38-39
174
2
486,850

מחיר מינימום:
מחיר המינימום הינו 486,850 ש"ח בתוספת מע"מ.
מחיר זה חושב לפי 50% משומת השמאי.


הנחה בקרקע לחיילי מילואים:
מציע העושה מילואים ועומד בתנאי המכרז, יזכה להנחה של 15% ממחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז, עד לגובה הנחה של 50,000 ש"ח.


מידע תכנוני:
על המגרש חלה תב"ע תא/2660. מגרש זה הינו מגורים ב'.
קיימת חובת הסדר מגרש.
בחלקות 38 ו- 39 חלות הפקעות.

קווי בניין עפ"י התב"ע:
קו בניין לחזית - 0 מטר לרחוב בצרה.

קו בניין אחורי וצדדי - לפי נספח בינוי 2660.
קווי בניין מרתפים - גבול מגרש.

תאור המגרש:
1. חלקה 38 פנויה כולה.
2. חלקה 39 פנויה. בצלע הצפוני קיים קיר כורכר ועמוד טלפון/חשמל.
3. בשטח קיימים עצים, לרבות עץ זית.


עדכון למועד אחרון להגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היה בתחילה בתאריך 14/12/2015 בשעה 12:00 בצהרים.
המועד האחרון נדחה לתאריך 25.1.2016


לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן
יש לפתוח את הלינק בדפדפן אקספלורר בלבד, עקב תקלה בפתיחה בדפדפן כרום.

מכרז בצרה יפו
עסקאות קודמות בצמוד למגרש זה
למרבה העניין, בחודש מרץ שנה זו הסתיימו בהצלחה שני מכרזי חכירה למגרשים סמוכים.
לשני המכרזים ההם - בניגוד למכרז הנוכחי - לא פורסם מחיר מינימום.

אריה שפר פרסם כתבת נדל"ן, בה השתמש בשתי תוצאות המכרזים להראות זכייה מוצלחת מהי.
המכרז הקודם ברחוב בצרה בעג'מי
במגרש אחד זכו במחיר נמוך משמעותית ממחיר השמאי, ועל חוט השערה מההצעה השנייה בתור.
במגרש השני היתה הזכיה הפוכה בדיוק - מעל מחיר השמאי ובפער ענק מההצעה הקודמת.

לכתבה על שני המכרזים הקודמים בצמידות למגרש הנוכחי - לחצו כאן.