יום חמישי, 4 בפברואר 2016

אריה שפר מדווח על דירה למכירה ביפו ד' מכונסי נכסים

אריה שפר מדווח על דירה למכירה ביפו ג' ברחוב אייזיק חריף

דירה למכירה ביפו ברחוב אייזיק חריף 26

כונסי הנכסים פרסמו הזמנה להציע הצעות לדירה למכירה ביפו ברחוב אייזיק חריף 26/3 בדרום יפו.
לא ניתן לקבל פרטים נוספים או דו"ח שמאי.

להלן לשון ההצעה:

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' אייזיק חריף 26/3, יפו-ת"א

1. הח"מ מזמינים בזאת להציע הצעות לרכישת דירה הנמצאת ברחוב אייזיק חריף 26/3, יפו ת"א והידועה כגוש 7027, חלקה 123.
2. ניתן לראות את הדירה לאחר תאום טלפוני עם המשרד הח"מ.
3. על המציע לבדוק, על אחריותו בלבד, את מצבו הפיזי והמשפטי של הנכס וכן את נושאי המיסוי וכל עניין אחר הקשור בדירה.
4. את ההצעות לרכישת הבית יש להגיש לח"מ עד ליום 24.2.16 בשעה 13:00.
5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או שיק בנקאי לפוקדת הכונס, בשיעור של 5% מגובה ההצעה. הערבות או השיק הבנקאי יחולט ע"י הח"מ במקרה שהמציע אשר הצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.
6. מציע שהצעתו נדחתה-יוחזר לו הפקדון עם מתן ההודעה על דחיית ההצעה.
7. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים כולם או מקצתם בכל שלב שהוא ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לו, הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדית. אין דיני המכרז חלים על מכר הדירה.
8. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א יפו.


עו"ד מרדכי גדרון                                                         עו"ד יוסי סביר
כונס נכסים                                                                 כונס נכסים
העצמאות 58, בת-ים                                                    רוטשילד 58, ראשל"צ
טל: 03-5061549 פקס: 03-6597098                            טל: 03-6034222 פקס: 03-6034221
yossis@savir-law.com                                                               gidron_adv@walla.com

המועד האחרון להגשת הצעות: 24.2.16 בשעה 13:00

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה