יום רביעי, 16 ביולי 2014

ארבעה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מסקר את מכרזי הנדל"ן ביפו.
לאור היכרות רבת שנים של אריה שפר מנדל"ן הים התיכון עם התנהלות שוק הנדל"ן היפואי, אריה שפר מדווח על מכרזי נדל"ן ביפו עם יציאתם, מוסיף פרטים ועוד קצת מידע מהשטח.
לאחר סיום המכרז מפרסם אריה שפר את התוצאות ומנתח אותן.

לקבלת ניוזלטר שבועי על המתרחש בנדל"ן ביפו - לחצו כאן

חברת עמידר הוציאה שלושה מכרזי נדל"ן חדשים לנכסים ביפו: מכרז אחד בלב רחוב יפת, שחזר שוב לאחר שלא הוגשו הצעות במכרז הקודם, ועוד שלושה חדשים - שניים בשני קצוות רחוב יפת ואחד בשכונה המרונית המבוקשת.

1. מכרז מספר  עמ/657/2014 למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידהכתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

מחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה הינו 2,760,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
בקרוב תפורסם חוברת הנכס.

תאריך ושעת ביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך 4.8.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 2 בספטמבר 2014 בשעה: 13:00.

2 תגובות: