יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

מכרז של רמ"י לרכישת מגרש לבניית 6 יח"ד בגבעת עליה

אריה שפר מדווח על מכרז של רשות מקרקעי ישראל מכירת מגרש בגבעת עליה

המגרש המוצע למכירה ע"י רשות מקרקעי ישראל ברחוב בית פלט 16-18 בגבעת עליה

עדכון מתאריך 9.2.16:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת כי המועד לרכישת החוברות נדחה לתאריך 15.02.2016. ותאריך האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 11.04.2016 בשעה 12:00.


רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז חדש, ובו היא מציעה זכויות בעלות במגרש במגרש בשטח של כ- 510 מ"ר לבניית 6 יח"ד, ברחוב בית פלט 16-18 בגבעת עליה ביפו.
הזמנה להציע הצעות בית פלט


הוצאות פיתוח (כולל מע"מ): 33,378 ש"ח.


מחיר מינימום: 2,166,500 ש"ח בתוספת מע"מ.
המגרש מהווה את חלקות 4,57,70 בשלמות בגוש רשום 8999 בשטח של 510 מ"ר.
בהתאם להוראות תב"ע תא/ 2660 המגרש מיועד לבניית 6 יח"ד.


הוראות שימור – המגרש כלול באזור בעל ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים, כל זכויות הבנייה המוקנות בחוק מותנות בהתאמה להוראות השימור המפורטות בתכנית 2660 וכפי שיקבע על ידי מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לעניין. 


רישום:
על פי הוראות התב"ע יחוייב הזוכה בביצוע פרצלציה לאיחוד של חלקות 4,57,70 בשלמות בגוש רשום 8999 למגרש תכנוני אחד.

תאור המגרש:
פרוט ממצאים במגרש בהתאם למפת מדידה וביקור מפקח מיום 27.12.15:
1. קיים שטח משופע.
2. קיימים שלושה עצי פיקוס גדולים על המגרש ועץ נוסף בפינה הצפון מזרחית.
3. בצלע צפונית קיימת גדר בטון המפרידה בין חלקה 3 ל- 4.
4. צלע מערבית ללא גידור וללא סימון בין חלקה 5 ל- 4.
5. צלע מזרחית ללא הפרדה בין חלקה 57 ל- 4. על חלקה 57 בצלע זו קיימת שוחת ביוב ארון בזק וארון חברת חשמל .
6. צלע מזרחית של חלקה 57 מופרדת משביל הולכי רגל בגדר בטון נמוכה.
7. צלע דרומית אבן שפה תוחמת בתוך חלקה 70 קיים מחסום ברזל נמוך בנוסף. עמוד תאורה בקצה הדרום מערבי .
8. קיימות תשתיות ביוב בצלע צפון מערבית בחלקה 4.

9. בתחום במגרש קיימים עצי נוי גבוהים.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

מועד אחרון להגשת הצעות: 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
נדחה לתאריך 11.04.2016 בשעה 12:00.


מפת המכרז בבית פלט 16-18
עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו כאן
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
חדש - לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן
לרשימת ה VIP לקבלת הודעות SMS לפני כולם - לחצו כאן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה