יום חמישי, 5 במרץ 2015

אריה שפר מדווח על שלושה מכרזי שפורסמו נדל"ן ביפו

אריה שפר מנדל"ן הים התיכון מדווח כי חברת עמידר פרסמה שלושה מכרזי נדל"ן ביפו, אחד מהם מכרז שמפורסם פעם שלישית ושניים חדשים - לגג ולמגרש לבנייה


1. מכרז חוזר עמ/609/2015  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימום
מחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרזים הקודמים.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
על החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג העליון.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תוצאות מכרזים קודמים
במכרזים הקודמים לא הוגשה אף הצעה או שהוגשה הצעה אחת בלתי תקינה, שנפסלה ע"י וועדת המכרזים.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעותהמועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן
לחוברת המכרז  - לחצו כאן

2. מכרז חדש עמ/610/2015  למכירת גג עם זכויות בניה ברחוב הלוטוס בעג'מי
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
2ב/36/ 7116
רח' הלוטוס מס' 10,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות חכירה בנכס המהווה גג בשטח של 154.1 מ"ר, וכן צמידות משותפת חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר, שלא בהתאם לצו הבית המשותף ולתקנון המוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, מוחכרות זכויות הבנייה בחלקה עפ"י תב"ע 2660, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב לוטוס 10
הנכס ברחוב לוטוס 10
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 576,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 2 יחידות דיור והממכר.
הנכס המוצע הינו קומת גג בשטח של 154.10 מ"ר אשר לו מוצמדת צמידות משותפת עם תת חלקה 2 א', המהווה חדר מדרגות בשטח של 10.60 מ"ר.
לגג מוצמדות יתרת זכויות הבניה בנכס\ בהתאם לתקנון המוסכם.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 10:30.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן3. מכרז עמ/611/2015  למכירת מגרש עם זכויות בניה בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
(חלקי חלקות) 6,7 /7428
רח' החיטה מס' 7, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש B בשטח של כ-158 מ"ר. כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 197 מ"ר שטח עיקרי, כ - 49 מ"ר שטחי שירות וכ- 126 מ"ר למרתפים, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב החיטה 7
הנכס ברחוב החיטה 7
מחיר מינימום
מחיר המינימום  עומד על 1,229,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר
הנכס המוצע מהווה מגרש תכנוני על פי תב"ע 2660 בשטח של כ- 158 מ"ר, לרבות זכויות הבניה בהיקף של כ- 197 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של כ- 49 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ- 126 מ"ר.
חלק מהנכס, הנמצא בחלקה 6 (תת חלקה 1) מוחזק לשיטתה של המזמינה ע"י צד שלישי בשכירות חופשית.
הצד השלישי מסרב לפנות חלק זה והוגשה כנגדו תביעה משפטית והתיק ממתין להוכחות (ת.א. 45456-03-13).
הזוכה/מציע מקבל על עצמו את המשך ניהול ההליכים המשפטיים.
חלקים מחלקה 7 בה מצוי הממכר מיועדים להפקעה על פי תכניות מאושרות.


תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 15.4.15 בשעה 11:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' 11.5.15 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאןעוד נכסים מעניינים ביפו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה