יום ראשון, 3 ביולי 2016

חברת עמידר פירסמה מכרז למכירת זכויות במושע במגרשים קרוב למתחם בית צ'רנר

אריה שפר מדווח על מכרז מורכב של חברת עמידר למכירת זכויות בעלות במושע עם בעלי זכויות נוספים, בלב יפו


המגרש בפינת הרחובות איסקוב סג'רה

חברת עמידר, פרסמה במסגרת מכרז עמ/608/2016 הזמנה לקבל הצעות למכירת זכויות בעלות בנכסים הבאים :

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
15, 14,  11 (חלק) 7074
איסקוב נסים  מס' 12,
פינת רח' סג'רה מס 4
מוצעות זכויות בעלות בשני מגרשים
תכנוניים A ו- B.
במגרש  Aהבעלות משותפת (במושע) בחלקים בלתי מסוימים עם שותפים פרטיים (להלן:"המושעאים").
השטח הכולל של שני המגרשים הינו כ- 1,324 מ"ר. 
על המגרשים בנויות 7 יחידות: 2 יחידות (המהוות בפועל דירה אחת) מוחזקות בדיירות מוגנת ע"י דיירת מוגנת. יחידה אחת מוחזקת על ידי רוכשי זכויות מי מהמושעאים ו/או מי מטעמם, ועוד 4 יחידות פנויות.
כמו כן, נמכרים חלקיה של המזמינה בכל יתרת זכויות הבנייה שבמגרשים.
כל האמור הינו בכפוף ובהתאם למפורט בחוברת המכרז.

מפת איסקוב פינת סג'רה

פרטי הנכס:
חלקה 14 נותנת זיקת הנאה (מעבר) לחלקה 11, וחלקה 15 נותנת זכות מעבר לחלקות 16 ו- 10, וחלקה 11 מקבלת זיקת הנאה (מעבר) מחלקה 14.בעסקה זו נמכרות זכויות רשות הפיתוח בלבד בשני מגרשים תכנוניים עפ"י תב"ע בתוקף הנמצאים על חלקי חלקות 11, 14 ו- 15 בגוש 7047 והמסומנים כמגרשים A ו- B.
במגרש A הזכויות הינן במושעא עם שותפים נוספים וחלקי רשות הפיתוח הינם כ- 71.6% ממגרש זה.
במגרש B זכויות רשות הפיתוח הינן מלאות.
נמכרות יתרת זכויות הבניה בממכר.
יחידה 2 בתשריט הממכר מוחזקת ללא הסכמת המזמינה ע"י מחזיקים אשר טוענים שהם רשאים להירשם כבעלי זכויות הבעלות בלשכת רשות המקרקעין בחלק מהממכר (חלקה 11). האחריות לכל הנושא - על הזוכה.

חלקים מחלקות 11 ו- 15 מיועדים להפקעה.
מחיר מינימום:
מחיר המינימום לנכס זה הינו 8,680,000 
 בתוספת מע"מ.
תאריך ושעת ביקור בנכס:
ביום ב' 27.7.16 בשעה 10:00

המועד האחרון להגשת הצעות: יום א' 28 באוגוסט 2016

לחוברת המכרז - לחצו כאן

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאןאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה