יום ראשון, 3 ביולי 2016

חברת עמידר פירסמה מכרז למכירת זכויות בנכס בצפון רחוב יפת

אריה שפר מדווח על מכרז של חברת עמידר למכירת זכויות בעלות בנכס ברחוב יפת 22, בתוספת הצמדות

המבנים ברחוב יפת 20-22
חברת עמידר, פרסמה במסגרת מכרז עמ/627/2016 הזמנה לקבל הצעות למכירת זכויות בעלות בנכסים הבאים :

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/57,58,60/7
רח' יפת  מס' 20-22,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס, בשטח של כ- 57 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
הנכס תפוס שלא כדין.
במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין התחייבו המחזיקים שלא כדין לפנות  את הנכס לאחר קבלת הודעה מחברת עמידר כי יש זוכה במכרז למכירת הנכס. חברת עמידר תהיה אחראית לפינוי הדירה אשר תימסר לזוכה כפנויה, והכל בהתאם למפורט בחוברת המכרז.
פרטי הנכס:
הנכס מצוי במבנה אחד המצוי על 3 חלקות (חלקות 57, 58 ו- 60).
נמכרת יחידה 7 בתשריט בשטח של כ- 57 מ"ר + הצמדות עפ"י תשריט:
* הצמדה ז' (גג) בשטח של כ- 15 מ"ר
\8\ הצמדה יד' (חדר מדרגות) בשטח של כ- 10 מ"ר, הממוקמת על חלקים מחלקות 57 ו- 58 בגוש 7436.

חלק מהנכס מוחזק שלא כדין ע"י פולשים אשר התחייבו לפנות את הממכר והאחריות לפינויים בתוך 4 חודשים היא על חברת עמידר. במידה ולא יפונו הפולשים בתוך פרק זמן זה, יבוטל המכרז, אחא אם הזוכה יסכים להארכה נוספת של 4 חודשים.
חלק מגג המבנה הרוס. כמו כן, אין גישה מוסדרת לגגות המוצמדים.
לא נמכרות זכויות בנייה.
מחיר מינימום:
מחיר המינימום לנכס זה הינו 853,000 
 בתוספת מע"מ.
תאריך ושעת ביקור בנכס:
ביום ב' 27.7.16 בשעה 11:00

לחוברת המכרז - לחצו כאן

המועד האחרון להגשת הצעות: יום א' 28 באוגוסט 2016

עוד נכסים מעניינים ביפו
לנכסים עממיים ביפו, בת ים ודרום ת"א, במחירים שאין בתל אביב - הן למגורים והן להשקעה - לחצו על דירות ביפו
לנכסים בסגנון מיוחד ונכסי יוקרה ביפו ובגוש דן - לחצו כאן
לא רשומים עדיין לניוזלטר? לחצו כאן
לארכיון כל הניוזלטרים שנשלחו - לחצו כאן


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה